Vazba kovového iontu na velkou molekulu za tvorby rozpustného komplexu; chelatační terapie užívá velké molekuly jako např. EDTA (ethyléndiaminotetraoctová kyselina) k odstranění nadbytku kovů, např. olova či železa, ze tkání a tím umožňuje jejich vyloučení z organismu.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.