Vazba kovového iontu na velkou molekulu za tvorby rozpustného komplexu; chelatační terapie užívá velké molekuly jako např. EDTA (ethyléndiaminotetraoctová kyselina) k odstranění nadbytku kovů, např. olova či železa, ze tkání a tím umožňuje jejich vyloučení z organismu.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.