Oficiální název:
Karcinoembryonální antigen
Související vyšetření:

Tumorové markery


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
K určení přítomnosti nádoru v těle a sledování protinádorové léčby.

Kdy se nechat vyšetřit?
Jestliže si lékař myslí, že příznaky vaší nemoci svědčí pro přítomnost nádoru,před začátkem protinádorové terapie, během ní a po jejím skončení.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
CEA je bílkovina, která v krvi zdravé osoby není měřitelná. Když se objeví v krvi dospělého člověka, může znamenat přítomnost nádoru, ale neurčuje jeho druh. CEA se často používá k monitorování pacientů s nádory zažívacího traktu. Může se zvyšovat ale i u onemocnění jiných, než nádorových.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

 

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
CEA je důležitý parametr k monitorování protinádorové léčby pacientů.U těch, kteří prodělali
chirurgický zákrok se pomocí CEA sleduje odpověď na léčbu a určuje opětovné objevení nádoru. Krevní vyšetření CEA se používá jako tumorový marker. Lékaři mohou hodnoty CEA použít pro určení stadia choroby a prognózy u pacientů s nádory, zvláště nádory zažívacího traktu, především kolorektálního karcinomu. CEA se také používá ke sledování dalších druhů nádorů např. konečníku, plic, prsou, jater, slinivky břišní, žaludku a vaječníků. Ne všechny nádory však produkují CEA a hodnota zvýšená nad referenční mez neznamená přítomnost nádoru. Proto se CEA nepoužívá
pro screening celé populace.

Kdy je vyšetření požadováno?
CEA vyšetření je objednáváno, pokud příznaky nemoci pacienta mohou svědčit pro přítomnost nádoru. Hladiny CEA jsou měřeny před začátkem léčby, hlavně u pacientů s nádory zažívacího traktu.Dále jsou hladiny CEA sledovány během léčby, jsou také užitečné k určení prognózy pacienta po skončení léčby.

Co výsledek vyšetření znamená?
Hladina CEA v krvi neodráží zcela velikost nádoru, avšak pacienti v počátku onemocnění mají hladiny CEA nízké nebo i zcela normální. U pacientů s pokročilým onemocněním nebo s metastázami jsou
úvodní hodnoty CEA vysoké. Když CEA klesne do normálních hodnot po léčbě, znamená to, že
nádor, který produkoval CEA, je odstraněn. A rostoucí hodnoty CEA mohou být první známkou opětovného se objevení nádoru.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením?
CEA je bílkovina, která se nachází v zárodečných tkáních u dětí. Po narození jsou detekovatelné hladiny CEA, které postupně vymizí.

Zvýšené hladiny CEA mohou ukazovat na jiné, s nádory nesouvisející onemocnění, např. záněty, cirhóza a žaludeční vřed. Také kuřáci mají mírně zvýšenou hladinu CEA oproti nekuřákům.

Když se nádor rozšíří do organismu, hladiny CEA se zvyšují a můžeme jej najít i v jiných typech tělesných tekutin, než je krev. Například, když je CEA detekováno v mozkomíšním moku, může to znamenat přítomnost metastáz v centrálním nervovém systému.

 

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jestliže jsem kuřák, znamenají zvýšené hladiny CEA to, že se u mě objevil nádor?

1. Jestliže jsem kuřák, znamenají zvýšené hladiny CEA to, že se u mě objevil nádor?
Ne zcela přesvědčivě. Kuřáci mají vyšší normální hodnoty, než nekuřáci.

 

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 16. září 2008.