Vzorek moči střádaný po určitou dobu; krátkodobý sběr (2 hodinový) může probíhat v laboratoři. Delší sběry (12 či 24 hodin) probíhají doma. Na počátku sběrného období vyprázdníte močový měchýř a moč vylijete. Poznačte si přesný čas. Po určené časové období sbírejte veškerou moč do sběrné nádoby. Na konci období se naposledy vymočte do sběrné nádoby a znovu si poznačte čas. Přineste veškerou nasbíranou moč do laboratoře či do ordinace vašeho lékaře. Jestliže jste zapomněli nasbírat některou z porcí, oznamte to svému lékaři či laboratoři. (Viz 24-hodinový vzorek moči)

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.