Sběr veškeré moči vytvořené za 24 hodin.

Sběrnou nádobu na moč obdržíte od příslušné laboratoře nebo od svého lékaře; postupujte prosím podle uvedených pokynů. Pro konzervaci testované látky je někdy třeba přidat konzervační látku (přidává se do nádoby před sběrem) nebo musí být sběrná nádoba po dobu sběru moči na chladném místě (v chladničce). Když ráno vstanete z lůžka, vyprázdníte močový měchýř a moč vylijete. Poznačte si přesný čas. Po celých dalších 24 hodin sbírejte veškerou moč do sběrné nádoby. Po uplynutí 24 hodin se naposledy vymočte do sběrné nádoby a znovu si poznačte čas. Přineste veškerou nasbíranou moč do laboratoře či do ordinace vašeho lékaře. Jestliže jste zapomněli nasbírat některou z porcí, oznamte to svému lékaři či laboratoři.
Jaká je příčina požadavku 24-hodinového sběru moči místo jednorázového náhodného vzorku? Koncentrace různých látek se během dne mění. Sběr veškeré moče za 24 hodin umožní měřit odpad sledované látky, což poskytne lepší informaci o pochodech v organismu a umožní spočítat množství látky potřebné k doplnění zásob.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.