Další název:
Vitaminy B komplexu, thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), kyselina pantothenová (B5), pyridoxalfosfát (B6), biotin (B7)
Oficiální název:
Vitaminy skupiny B

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Vyhledat a určit lehký nebo těžký nedostatek vitaminů B 

Kdy se nechat vyšetřit?

Máte-li příznaky, které mohou být způsobeny nedostatkem některého z vitaminů skupiny B, při riziku jejich nedostatku nebo při stavu spojeném s poruchou vstřebávání živin (malabsorpční syndrom) 

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný z loketní žíly; někdy může být požadován jednorázový vzorek moči nebo vzorek moči sbírané 24 hodin 

Je třeba nějaká příprava na vyšetření?

Před vyšetřením krve je obvykle požadováno, abyste byl(a) od večera nalačno.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Vitaminy skupiny B jsou živiny, které tělo potřebuje v malém množství (mikronutrienty) pro metabolismus, zisk energie a zachování zdraví buněk, kůže, kostí, svalů, různých orgánů a nervového systému

Při vyšetření vitaminů skupiny B se měří koncentrace jednotlivých B vitaminů v krvi nebo moči s cílem zhodnotit stav výživy testované osoby. Vitaminy B jsou vstřebávány z potravy, požadované množství je využito a přebytek je z organismu odstraněn močí. Protože jsou ve vodě rozpustné, jen malé množství vitaminů B je ukládáno v těle a musí být proto průběžně získávány z potravy na ně bohaté nebo z přídavků obsahujících tyto vitaminy. Těžký nedostatek vitaminů skupiny B je u nás vzácný, v některých zemích světa se však stále projevuje jejich nedostatek v potravě.   

Příčiny nedostatku jsou následující:

 • nedostatečný příjem vitaminů skupiny B;
 • neschopnost vstřebávat nebo využívat jeden nebo více vitaminů;
 • v potravě jsou obsaženy látky, které brání využití vitaminu;
 • zábrana využití vitaminu pro nedostatek jiného vitaminu nebo minerálu;
 • zvýšená potřeba vitaminů.

V našich podmínkách je nedostatek vitaminů pozorován u osob podvyživených, alkoholiků, pacientů s poruchou absorpce živin (malabsorpcí) nebo onemocněním trávicího traktu. Může nastat i u osob léčených pro obezitu chirurgicky vytvořením tzv. gastrického bypasu, u nemocných s celiakií a u starších osob. Může také doprovázet chronická onemocnění, jako jsou zhoubné nádory a jejich léčba, některé módní diety a dlouhotrvající průjmy. Těhotné ženy mohou být ve zvýšeném riziku nedostatku vitaminů B při potřebě omezit příjem potravy; nedostatek může ohrozit i jejich plod. Dítě může vzácně trpět vrozenou poruchou metabolismu, která brání správnému využití vitaminů B.

Příznaky spojené s nedostatkem vitaminů B se mohou vyskytnout v typické podobě, ale často jsou nespecifické, zvláště je-li nedostatek vitaminů mírný. Protože postižená osoba má obvykle nedostatek více druhů vitaminů, i příznaky mohou být různorodé. Běžné příznaky nedostatku zahrnují vyrážku, záněty kůže, jazyka, pocity brnění nebo pálení rukou a nohou, anémii, únavu a změny psychiky.

Toxický účinek vitaminů B se objevuje jen zřídka, obvykle po požití mnohem větší dávku vitaminových doplňků stravy, než je doporučeno. Vysoká koncentrace některých vitaminů B může zasáhnout játra nebo nervový systém. 

Mezi vitaminy skupiny B patří: 

B1, thiamin

Další název: vitamin F, aneurin, thiamindifosfát (TDP) – fyziologicky aktivní forma

Úloha v organismu: Vitamin B1 je koenzymem, který pomáhá při produkci energie, uplatňuje se při metabolismu glukózy, aminokyselin a alkoholu a je potřebný pro správnou funkci nervového systému, srdce a svalů.

Zdroje: obiloviny, zejména celozrnné, brambory, vepřové maso, mořská strava, ořechy, luštěniny

Nedostatek: Je nejčastější u chronických alkoholiků. Může vyvolat:
vlhkou formu beriberi – těžký deficit může vést až k serdčnímu selhání;
suchou formu beriberi – je spojená s nervovými poruchami, periferní neuropatií
Wernickeho encefalopatií, Wernicke-Korsakovovým syndromem s psychickými změnami

Název vyšetření: Thiamin (Thiamindifosfát) v krvi
Další způsoby stanovení: Transketoláza (funkční thiaminový test) 

B2, riboflavin

Další název: Vitamin G

Úloha v organismu: Vitamin B2 je koenzymem, který se uplatňuje při tvorbě energie a je potřebný pro metabolismus dalších vitaminů skupiny B.

Zdroje: obiloviny, zejména celozrnné, listová zelenina, libové maso, mléčné produkty, vejce, celozrnný chléb.

Nedostatek: Je zvaný ariboflavinóza, obvykle se vyskytuje s nedostatkem jiných vitaminů u alkoholiků, pacientů s malabsorpčním syndromem, onemocněním jater a ve stáří.

Název vyšetření: Riboflavin v krvi nebo moči
Další způsoby stanovení: Glutathionreduktáza v erytrocytech (aktivita) 

Vitamin B3, niacin

Další název: kyselina nikotinová, nikotinamid, vitamin P, vitamin PP

Úloha v organismu: Vitamin B3 se podílí na enzymových reakcích při produkci energie. Farmakologické (vysoké) dávky se podávaly při léčbě poruch lipidového metabolismu, zejména s cílem zvýšit podíl tzv. HDL-cholesterolu.

Zdroje: Vitamin B3 se nachází v libovém mase, vejcích, rybách, celozrnných obilovinách a luštěninách.

Nedostatek: Těžký nedostatek ve spojení s nízkoproteinovou dietou vyvolává pelagru – její klasické příznaky jsou zánět kůže, průjem a psychické poruchy (tři D: dermatitis, diarea, demence), může být příčinou rychlého zčervenání v místech vystavených slunci.

Nedostatek se může projevit i u alkoholiků, cirhotiků, pacientů s Hartnupovou chorobou, Crohnovou chorobou a karcinoidem. Až 60 % niacinu se v těle tvoří z tryptofanu. Syntéza vyžaduje vitaminy B6 a B2, železo a měď.

Toxicita: Farmakologické dávky mohou vyvolat návaly zčervenání a bolest hlavy. Vysoké dávky mohou poškodit játra.

Název vyšetření: Metabolity niacinu: N1-metylnikotinamid a 2-pyridon se považují za nejspolehlivější ukazatele příjmu a stavu niacinu v těle.
Další způsoby stanovení: NAD (nikotinamidadenindinukleotid) v krvi nebo moči 

Vitamin B5, kyselina pantothenová

Úloha v organismu: Vitamin B5 pomáhá štěpit a využívat tuky, bílkoviny i sacharidy.

Zdroje: většina potravy

Nedostatek: Nedostatek vitaminu B5 je vzácný, protože tento vitamin je obsažen v různých druzích stravy. Může být spojen s pálivým pocitem v nohách a zhoršením hojení ran.

Název vyšetření: Kyselina pantothenová v krvi nebo moči 

Vitamin B6, pyridoxalfosfát (PLP)

Tři hlavní formy: pyridoxin, pyridoxamin a pyridoxal

Úloha v organismu: Vitamin B6 se jako koenzym uplatňuje při metabolismu aminokyselin a při tvorbě hemoglobinu. Je také nezbytný pro nervový a imunitní systém-.

Zdroje: vepřové a kuřecí maso, ryby, banány, obilné klíčky, luštěniny

Nedostatek: Je vzácný; pro tvorbu aktivní formy vitaminu B6 je potřebný dostatek vitaminu B2 – pyridoxalfosfátu. Nedostatek vitaminu B6 se může objevit u alkoholiků, poruch vstřebávání živin ve střevě (malabsorpce), u kuřáků a u astmatiků užívajících teofylin; může vést ke křečím a snížení imunity. Jak nedostatek, tak i přebytek vitaminu B6 může vyvolat postižení periferních nervů (neuropatii).

Název vyšetření: Pyridoxalfosfát (PLP)
Další způsoby stanovení: funkční test vitaminu B6, kyselina 4-pyridoxinová v moči, kyselina xanturenová v moči 

Vitamin B7, Biotin

Další název: vitamin H

Úloha v organismu: Vitamin B7 je koenzymem nezbytným pro metabolismus tuků, bílkovin i sacharidů, svou roli má i při tvorbě hormonů.

Zdroje: soja, vaječný žloutek, arašídy, luštěniny, banány a grepy. Vitamin B7 je rovněž vytvářen střevními bakteriemi.

Nedostatek: Velmi vzácný; může se objevit u osob na úplné parenterální výživě a u některých vrozených poruch metabolismu; může vyvolat slabost, únavu, opožděný vývoj, kožní vyrážku, vypadávání vlasů.

Název vyšetření: Biotin v moči
Další způsoby stanovení: vylučování 3-hydroxyizovalerátu močí 

Vitamin B12, cyanokobalamin

Viz článek Vitamin B12 a kyselina listová 

Kyselina listová neboli folát

Další název: vitamin B9, vitamin M
Viz článek Vitamin B12 a kyselina listová 

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek krve odebraný z loketní žíly. Vzácně je požadován vzorek 24hodinového sběru moči. 

Je třeba speciální příprava na odběr vzorku?

Před vyšetřením krve je obvykle požadováno, abyste byl(a) od večera nalačno.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?

Jeden nebo více testů může být užito k pro screening a průkaz nedostatku vitaminů skupiny B u lidí s typickými příznaky. 

Vyšetření může být indikováno i u osob se zvýšeným rizikem nedostatku vitaminů skupiny B. K těm patří osoby s nedostatečným přívodem potravy nebo s atypickými dietami, se známkami podvýživy, s výživou podávanou do žíly (parenterální výživa) a po chirurgickém řešení obezity pomocí gastrického bypasu. Vyšetření se může provést i u alkoholiků a u osob s chronickými chorobami spojenými s poruchou vstřebávání živin (malabsorpcí), jak je např. celiakie.  

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření je indikováno, jestliže jsou přítomny příznaky, které mohou být vyvolány nedostatkem vitaminů skupiny B. Tyto příznaky závisí na druhu vitaminu, který v organismu chybí; patří k nim

 • zčervenání, zánět kůže;
 • zánět a pálení jazyka, bolestivé rty a sliznice úst, prasklinky v koutcích úst;
 • poruchy citlivosti kůže, brnění či pálení kůže rukou a nohou (periferní neuropatie);
 • anémie;
 • únava, nespavost;
 • podrážděnost, poruchy paměti, deprese.

Vyšetření vitaminů skupiny B se provádí i u osob se zvýšeným rizikem jejich nedostatku. K nim patří lidé s podvýživou, alkoholici a osoby se stavy jako celiakie, která může být spojena s poruchou vstřebávání živin (malabsorpcí).

Toxicita vitaminů B se vyskytuje zřídka, vyšetření za tímto účelem se proto neprovádí často. Vysoká koncentrace některých vitanů B může vést k poškození jater a nervového systému.

Co výsledek vyšetření znamená?

Nízká koncentrace může ukazovat na nedostatek vitaminu, ale nerozliší, zda je příčinou nedostatečný příjem v potravě, porucha absorpce nebo využití příslušného vitaminu. Obvykle je přítomen nedostatek více vitaminů. Při zjištění normálního výsledku je pravděpodobné, že potíže nemocného mají jinou příčinu.

Vysoká hladina B vitaminů může být spojena s toxicitou. Ta se objevuje zřídka a je obvykle způsobena expozicí vysokým dávkám vitaminu.

Měl(a) bych vědět ještě něco jiného?

Nedostatek vitaminů B a jeho následná léčba je stanovena podle klinického nálezu a odpovědi na léčbu, spíše než na základě měření jejich koncentrace. Např. jestliže lékař předpokládá nedostatek vitaminu B1, může předepsat jeho suplementaci a pak sledovat, zda potíže nemocného ustoupí. 

Jaký je doporučený příjem (RDA, Recommended Dietary Allowances) vitaminů skupiny B?

Doporučené denní dávky vitaminů pro dospělé, děti a ostatní skupiny závisí na druhu vitaminu. Dají se najít ve Vyhlášce 330/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.

Tento článek byl naposledy aktualizován 11. července 2020.