Robotický systém v laboratoři je skutečností i v našich laboratořích. Podívejte se na detailní závěry chodu analytické linky, kde člověk jen dohlíží a kde vše s náležitou precizností provádějí stroje.