Už vám někdy odebírali žilní krev? Chcete vidět, jak se to správně dělá?

Video krátce popisuje vakuovaný uzavřený odběrový systém, druhy používaných zkumavek a základní aditiva v nich. Dále jsou prakticky demonstrovány základní zásady odběru žilní krve a ukázán vlastní odběr.