Pro správné určení diagnózy i kontrolu léčby je nezbytné laboratorní vyšetření.

Video popisuje, co vše předchází získání laboratorního výsledku: začíná ordinací lékařem při vyšetření nemocného, pokračuje odběrem krve a jejím zasláním do laboratoře. Podrobně jsou zobrazeny všechny procesy, probíhající v laboratoři, s nimiž normálně pacient nepřijde do styku. Končí pak předáním výsledku, jeho zhodnocením lékařem a závěry, které z něho plynou pro diagnostiku i léčbu nemocného.