Další název:
Kvalitativní nebo kvantitativní vyšetření tuku ve stolici, Lipidy ve stolici, Vyšetření odpadu tuků do stolice za 72 hod
Oficiální název:
Tuk, vyšetření ve stolici kvantitativně nebo kvalitativně

Proč se nechat vyšetřit??

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Ke zjištění a kvantifikaci přítomnosti tuku ve stolici, k upřesnění diagnostiky malabsorpčního syndromu

Kdy se nechat vyšetřit?

Pokud máte příznaky malabsorpce jako je průjem a objemná zapáchající tukovitá stolice (steatorea)

Požadovaný druh vzorku?

Náhodný vzorek stolice nebo sbíraná stolice za 72 hod

Je třeba nějaká příprava na vyšetření?

Pro 72 hodinový sběr stolice se řiďte pokyny vašeho lékaře; to může zahrnovat spotřebu 50-150 g tuku ve stravě každý den 2-3 dny před a v průběhu období sběru stolice.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Tímto vyšetřením se zjišťuje množství tuku ve vzorku stolice. Nadbytek tuku ve stolici (nazývaný steatorea) může znamenat, že zažívací trakt dané osoby nefunguje správně anebo že má daná osoba onemocnění, které má vliv na správné trávení potravy a vstřebávání živin (malabsorpce).

Tělo tráví potravu ve třech fázích: nejdříve jsou proteiny, tuk a sacharidy natráveny v žaludku kyselinou a žaludečními enzymy, v tenkém střevě enzymy tvořenými slinivkou břišní a žlučí z jater. Poté se vstřebávají, hlavně v tenkém střevě. Na konec jsou živiny transportovány a využity nebo uloženy v zásobní formě.

Pokud není dostatek enzymů slinivky břišní nebo žluči, nemohou být tuky ani ostatní živiny správně stráveny. Pokud dochází ke špatnému vstřebání živin ve střevech, jsou tyto živiny ztráceny stolicí. V obou případech – špatné trávení i vstřebávání živin – vykazuje postižená osoba příznaky spojené s malabsorpcí, v těžkých případech o malnutrici a deficit vitaminů. Pokud dochází ke špatnému trávení a vstřebávání tuků ze stravy, pak je přítomen nadbytek tuku ve stolici a může se objevit průjem s bolestmi žaludku, křečemi, nadýmáním, plynatostí a váhovým úbytkem.

Tuk ve stolici lze prokázat kvalitativním vyšetřením tuku ve stolici, které určí přítomnost nebo nepřítomnost tuku. Toto je nejjednodušší test a provádí se mikroskopickým vyšetřením stolice s přidáním barviva, které se váže na tuk a zjišťuje se přítomnost, počet a velikost tukových kapének.

Kvantitativní vyšetření tuku ve stolici, které je výrazně přesnější, se provádí méně často. Vyžaduje sběr stolice za určitý čas a zároveň záznam příjmu tuků v tomto čase, aby bylo možné vypočítat celkový příjem tuků v období sběru stolice, většinou se provádí po 72 h. Výsledky se vydávají jako procento tuku vyloučené za 24 h. Varianta tohoto vyšetření se nazývá kyselý steatokrit (od slova hematokrit), které je rychlejším, ale méně exaktním vyjádřením množství tuku ve stolici.

Jak se sbírá vzorek na vyšetření?

Pro 72hodinový sběr stolice se ukládá veškerá stolice v daném časovém období do speciální nádoby. Může se sbírat různými způsoby, např. do plastikového pytle, ale neměla by být kontaminována močí, vodou z toalety nebo toaletním papírem. Pro vyšetření náhodného vzorku se jednotlivý vzorek odebere stejným způsobem.

Je potřeba nějaká příprava na toto vyšetření, aby byl vzorek dostatečně kvalitní?

Pro 72hodinový sběr stolice je třeba se řídit návodem od lékaře a dietními doporučeními. To může zahrnovat konzumaci diety s určeným obsahem tuku 50-150 g denně 2-3 dny před a během období sběru. Také může být nutné vyhnout se určitým olejům a tukovým náhražkám během sběru stolice, což by mohlo výsledek znevěrohodnit.

Běžné otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření tuku ve stolici je typicky prováděno společně nebo následně po dalších vyšetřeních stolice ke zjištění příčiny chronického průjmu a objemné tukovité zapáchající stolice (steatorhea).

Vyšetření stolice může zahrnovat:

 • Vyšetření skrytého krvácení do stolice (OK = okultní krvácení) – zjištění přítomnosti krve ve stolici
 • Parazitologické vyšetření – zjištění přítomnosti parazitů a jejich vajíček
 • Vyšetření bílých krvinek ve stolici
 • Vyšetření fekální elastázy – enzym produkovaný a secernovaný slinivkou; je odolný degradaci ostatními enzymy a tak se dostává do stolice a může v ní být stanoven. Množství tohoto enzymu ve stolici je sníženo u pankreatické insuficience
 • Kvalitativní vyšetření tuku ve stolici – k suspenzi ze stolice je přidáno barvivo, které reaguje s tuky a pod mikroskopem se zjišťuje přítomnost tukových kapének

Vyšetření krve může doplnit uvedené testy ke zjištění příčiny malabsorpce a může zahrnovat:

 • Krevní obraz a diferenciální rozpočet bílých krvinek
 • Metabolický panel – určení funkce jater, hladiny bílkovin a elektrolytů
 • Vyšetření protilátek na přítomnost celiakie

Testy na cystickou fibrózu mohou být součástí vyšetření:

 • Trypsin a chymotrypsin
 • Trypsinogen
 • Potní test
 • Vyšetření mutací cystické fibrózy

Pokud je kvalitativní vyšetření tuků ve stolici negativní, může být proveden kvantitativní test vylučování tuků za 72 h. To je přesnější odhad schopnosti trávení a vstřebávání tuků. Existují dva důvody:

 • Při kvantitativním testu vyšetřovaná osoba musí přijmout středně vysoké množství tuku za den před a během vyšetřovaného období, tzn., že zažívací trakt dostane výzvu strávit dané množství tuku
 • Tuk není vylučován do stolice v konstantním množství, takže smísení vzorků za celých 72 h dává přesnější obraz průměrného vstřebávání a vylučování tuků než jednotlivý vzorek

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření stolice je požadováno u osob se známkami malabsorpce jako např.:

 • Tukovitá objemná stolice, která zapáchá (steatorhea)
 • Trvající průjem
 • Bolesti břicha, křeče, nadýmání a plynatost
 • Váhový úbytek
 • Růstová retardace (u dětí)

Tyto příznaky mohou a nemusí být provázeny dalšími symptomy jako je únava, chudokrevnost a/nebo specifické nutriční deficity např. železa nebo vitamínu B12.

Kvalitativní vyšetření tuků ve stolici může být ordinováno jako screeningový test. Pokud je pozitivní, nemusí být kvantitativní vyšetření nezbytné.

Pokud je kvalitativní test negativní a lékař má podezření na nadměrnou ztrátu tuků stolicí, měl by být proveden kvantitativní test vylučování tuků do stolice za 72 h.

Co výsledek vyšetření znamená?

Pozitivní kvalitativní vyšetření tuků ve stolici nebo zvýšené vylučování tuků stolicí při 72 h kvantitativním testu vylučování tuků do stolice znamená, že tuk není správně vstřebáván a tudíž vyšetřovaná osoba může mít poruchu trávení tuků nebo malabsorpci.

Malabsorpce je přítomná u celé řady onemocnění a chorobných stavů. Některé příčiny malabsorpce jsou následující:

 • Choroby postihující střeva:
  • Infekce, včetně parazitárních, bakteriálních nebo virových
  • Celiakie
  • Nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)
  • Pankreatická insuficience na podkladě:
   • Chronické pankreatitidy
   • Rakoviny slinivky břišní
   • Cystické fibrózy
   • Shwachman-Diamond Syndrom
   • Choroby žlučového systému a žlučníku:
    • Rakovina
    • Stenózy a uzávěry společného žlučovodu

Další laboratorní vyšetření ve spojení s vyšetření přítomnosti tuků ve stolici jsou požadovány k určení příčiny poruchy vstřebávání tuků

Negativní kvalitativní test nemusí spolehlivě vyloučit poruchu vstřebávání tuků a měl by být následován kvantitativním testem.

Při tomto testu znamená nízká hladina vylučovaných tuků, že vyšetřovaná osoba tráví a vstřebává tuky správně a tudíž symptomy mohou být způsobeny jinou příčinou.

Další informace související s tímto vyšetřením

Projímadla, baryum, mnerální oleje, tuky-blokující doplňky, psyllium a náhražky tuku mohou ovlivnit výsledek vyšetření.

Děti nedokážou strávit tolik tuku jako dospělí. Jejich příprava na vyšetření se tomu uzpůsobí a výsledek se vydává jako percentil. To je koeficient, který porovnává množství potravou přijatého tuku a tuku vyloučeného stolicí k určení podílu vstřebaného tuku.

Ačkoli 72hodinový sběr stolice je typický, někdy může být nahrazen sběrem kratším (24 h nebo 48h).

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Když mi lékař řekne, že mám sníst 100 g tuku za den, může to být mezi 50 – 150g?

Měl byste se řídit instrukcemi lékaře tak nejpřesněji, jak je to možné. Příjem přibližně požadovaného množství zajistí správnou interpretaci výsledku vyšetření. Více informací o obsahu tuku v jednotlivých potravinách lze nalézt na internetu.

Stačí screeningový test - kvalitiativní vyšetření tuků ve stolici místo 72h testu?

Pokud je screeningový test pozitivní, není 72 h test vždy nutný. Pokud je však negativní, je třeba doplňující informace v podobě 72 h testu.

Může být test proveden v ordinaci mého lékaře?

Kvalitativní test může být v ordinaci proveden, pokud má lékař potřebné vybavení. Kvantitativní test vyžaduje speciální vybavení; musí být proveden v laboratoři.

Doporučení pro zdravotníky k optimální indikaci vyšetření

**tento obsah je určen pro zdravotnické profesionály**

 • 72 h kvantitativní vyšetření tuků ve stolici není vhodné pro rozlišení pankreatických chorob a mělo by být použito s rozvahou při vyšetřování malabsorpce
 • Ačkoli je tento test zlatým standardem pro diagnostiku malabsorpce, výsledky 72 h kvantitativního vyšetření tuků ve stolici nemají signifikantní klinickou hodnotu a neposkytují informaci o příčině malabsorpce
 • 72 h kvantitativní vyšetření tuků ve stolici je vysoce citlivé na preanalytické podmínky (např. dietní požadavky), které mohou mít vliv na interpretaci výsledku

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm

http://ukb.lf1.cuni.cz/ppt/bioge25l.pdf

Lehrer, J. (2014 August 19 Updated). Fecal fat. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information].

Available online at https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003588.htm. Accessed on 10/08/15. (2015 July 14 Updated).

Short Bowel Syndrome. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [On-line information]. Available online at http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/short-bowel-syndrome/Pages/facts.aspx . Accessed on 10/08/15.

Goebel, S. (2014 December 16 Updated). Malabsorption. Medscape Drugs & Diseases [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/180785-overview  Accessed on 10/08/15.

Stefano Guandalini, S. et. al. (2015 July 17 Updated). Pediatric Malabsorption. Medscape Drugs & Diseases [On-line information]. Available online at  http://emedicine.medscape.com/article/931041-overview. Accessed on 10/08/15.

Delgado, J. and Grenache, D. (2015 September Updated). Malabsorption. ARUP Consult [On-line information]. Available online at  http://www.arupconsult.com/Topics/Malabsorption.html?client_ID=LTD. Accessed on 10/08/15.

Fecal Fat | Lab Tests Online https://labtestsonline.org/tests/fecal-fat

Ruiz, A. (2014 May Revised). Overview of Malabsorption. Merck Manual Professional Version [On-line information]. Available online at http://www.merckmanuals.com/professional

/SearchResults?query=malabsorption. Accessed on 10/08/15.

Sources Used in Previous Reviews Dugdale, D. (Updated 2010 August 14) Fecal Fat. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003588.htm . Accessed June 2011.

(© 1995-2011). Unit Code 8310: Fat, Feces. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8310 . Accessed June 2011.

Dugdale, D. (Updated 2010 July 7). Malabsorption. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000299.htm . Accessed June 2011.

Delgado, J. and Grenache, D. (Updated 2010 November). Malabsorption. ARUP Consult [On-line information]. Available online at  http://www.arupconsult.com/Topics/Malabsorption.html?client_ID=LTD.  Accessed June 2011.

Ruiz, A. (Revised 2008 January). Malabsorption. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at  http://www.merckmanuals.com/professional/sec02/ch017/ch017a.html?qt=malabsorption&alt=sh . Accessed June 2011.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition:

Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 441-442. Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 304-305.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 384-387.

Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007, Pp 291-292.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. St. Louis: Elsevier Saunders; 2006, Pp 1878-1881.

Tento článek byl naposledy aktualizován 29. září 2020.