Krevní sraženina (trombus), která se uvolnila do krevního oběhu a uzavírá krevní cévu. Tento stav může nastat v žilním systému (žilní tromboembolie) nebo v tepnách (tepenná tromboembolie).


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.