Krevní sraženina (trombus), která se uvolnila do krevního oběhu a uzavírá krevní cévu. Tento stav může nastat v žilním systému (žilní tromboembolie) nebo v tepnách (tepenná tromboembolie).

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.