66letý muž, 13 let léčený pro vysoký krevní tlak a 8 let léčený s benigní hypertrofií prostaty.  Jinak však aktivní rekreační sportovec, cyklista s ročním nájezdem 1 500 – 2 000 km, nekuřák, alkohol velmi výjimečně.  V zimním období trpěl opakovanými záněty průdušek.
Posledních 6 měsíců si stěžoval na snížení svalové  výkonost: stejné kopce nevyjede tak rychle, cítí se snadno unavený, nevýkonný.  Opakovaně si změřil krevní tlak pod 120/70 mmHg; s tím často souviselo točení hlavy, závrať především při změně polohy. Potíže dával do souvislosti s věkem a nižším krevním tlakem.

Při podrobnější diskusi s pacientem vyplynulo, že potíže má od doby, kdy došlo ke změně léků na hypertenzi: pro otoky kotníků mu byl vysazen kalciový blokátor a nově zahájena léčba diuretikem indapamidem v malé dávce.  Dále užíval následující léky: antihypertenzivum Carzap (antagonista angiotenzinu 2), Urizia (na hypertrofii prostaty) a Helides (na snížení kyselosti žaludeční šťávy). Také donesl výsledek rutinního odběru od praktického lékaře.

Laboratorní výsledky: krevní obraz, jaterní a ledvinné testy v normě, glykémie 6,0 mmol/l (hraniční), kalium (draslík) 3,3 mmol/l (snížen, norma 3,6 – 4,8 mmol/l).

Závěr: chronická hypokalémie (nízká hladina draslíku v krvi) při léčbě indapamidem spojená s hypotenzí při kombinované léčbě – kromě uvedeného léku užíval pro snížení krevního tlaku i Carzap, navíc byl efekt této léčby potencován alfa1 blokátorem, který je součástí léku Urizia na léčbu benigní hypertrofie prostaty.

Řešení: byla ukončena léčba  indapamidem (nemocný měl i nadále normální krevní tlak), po tři týdny byl dodáván draslík ve formě tablet KCl. Pozoroval výrazné zlepšení svalové slabosti a po dvou měsících již měl obvyklou fyzickou kondici jako dříve. Došlo k vzestupu koncentrace draslíku v krevním séru na 3,8 mmol/l.

Hypokalémie je definována jako sérové či plazmatické hodnoty draslíku (kalia) pod 3,6 mmol/l.  Závažný nedostatek draslíku je při hodnotách nižších než 2,5 mmol/l a s tím souvisí vysoké riziko srdečních arytmií a svalových křečí. To vše za předpokladu normálního pH  krve, neboť změna pH vede k poklesu či vzestupu koncentrace draslíku v krevní plazmě, aniž by se měnila jeho zásoba v těle.

Svalová slabost je tedy hlavním příznakem chronické hypokalémie: udává se, že se začíná projevovat při hodnotách draslíku pod 3,0 momol/l. V našem případě byla svalová slabost registrována při zvýšené zátěži a tedy již při velmi mírné hypokalémii. U nesportujícího jedince by byla pravděpodobně hypokalémie zjištěna až za další dobu a při nižších hodnotách. Důvodů pro vznik hypokalémie je celá řada, ale velmi často se právě setkáváme s mírnějšími formami vyvolanými diuretiky, např. indapamidem.

Literatura: 

Ryšavá R.  Hypokalémie; Interní Med., 9; 2006: 985-388

Tento článek byl naposledy aktualizován 29. října 2019.