Další název:
SMRP
Oficiální název:
Solubilní peptidy příbuzné mezotelinu

Ve zkratce

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč testovat?  

Slouží ke sledování progrese nebo návratu maligního mezoteliomu, což je vzácný nádor postihující membrány s okolí plic, srdce či břišní dutiny.  Většina případů mezoteliomu vzniká po expozici azbestu.

Kdy se nechat testovat?

V případě, že Vám byl diagnostikován maligní mezoteliom, může být tento test proveden kdykoli během či po skončení léčby

Požadovaný vzorek?

Odběr krve z periferní žíly.

Příprava testu?

Žádná.

Co je testováno?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Solubilní peptidy příbuzné mezotelinu (SMRP) jsou rozpadové produkty bílkovin obsažených v membránách vystýlajících tělní dutiny v okolí plic (poplicnice) a srdce (osrdečník) a břišní dutiny (pobřišnice). Vysoké hladiny SMRP lze detekovat v krvi pacientů s maligním mezoteliomem, množství SMRP v krvi koresponduje s pokročilostí tohoto typu nádoru.

Maligní mezoteliom je vzácný nádor vycházející z membrán v okolí tělních orgánů a vystýlajících tělní dutiny – podle lokalizace rozlišujeme mezoteliom pleurální (pohrudniční dutina), peritoneální (břišní dutina) a perikardiální (srdeční dutina).

Každý rok je v České republice diagnostikováno kolem 50 nových případů, přičemž z 90% se jedná o mezoteliom pleury (poplicnice) a ve většině případů se jedná o pacienty s historií expozice azbestu, a to před 20-50 lety.

Maligní mezoteliomy jsou dále děleny podle typu buněk, kterými jsou tvořeny:

Epiteloidní typ (vystýlá tělní dutiny) tvoří 50-70 % mezoteliomů a mívá lepší prognózu.

Sarkomatoidní typ tvoří 10 % všech případů a bývá agresivnější.

Bifázický typ, který obsahuje jak okrsky epiteloidního tak sarkomatoidního růstu, představuje 40 % všech případů mezoteliomů.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jaký je význam testu?

Test solubilních peptidů příbuzných mezotelinu (SMRP) je využíván k sledování průběhu onemocnění u pacientů léčených pro maligní mezoteliom. Neužívá se k diagnostice. Průběh onemocnění je kromě testů SMRP většinou sledován také některou ze zobrazovacích metod, jako pozitronová tomografie (PET) nebo počítačová tomografie (CT).

Hlavními cíli je určit:

Zda onemocnění odpovídá na danou léčbu

Zda se onemocnění nerozšířilo

Zda se onemocnění opět nevrátilo po skončení léčby

Kdy testovat?

Po stanovení diagnozy maligního mezoteliomu

Po chirurgickém odstranění mezoteliomu

Během/po léčbě chemoterapií či ozářením

Jaký může být výsledek testu?

Pokud několik testů odhalí zvyšující se hladinu SMRP, může to znamenat růst maligního mezoteliomu. Naopak klesající hodnoty SMRP mohou znamenat, že mezoteliom odpovídá na podávanou léčbu. Neměnné hladiny SMRP mohou indikovat stabilizaci nemoci.

Výsledek testu SMRP by měl být srovnán s výsledky zobrazovacích vyšetření proto, že u pacientů s dalšími typy nádorů (plic, vaječníků, sliznice dělohy, slinivky) může být výsledek SMRP testu ovlivněn různými látkami, které mohou jiné typy nádorů produkovat.

Kromě toho, některé typy epiteliálních mezoteliomů neprodukují SMRP.

Co dalšího bych měl vědět?

Test SMRP neslouží ke stanovení diagnózy maligního mezoteliomu, ale ke sledování průběhu onemocnění či návratu. Diagnostika spočívá v odběru anamnézy, přičemž zcela zásadní je informace o předchozí expozici azbestu, a provedení zobrazovacího vyšetření ke stanovení rozsahu onemocnění. Vyšetření tkáně ze vzorku biopsie nebo tekutiny z postižené oblasti jednoznačně stanoví diagnózu maligního mezoteliomu. Test SMRP je prováděn ze vzorku periferní krve, pouze v referenční laboratoři.

Co je azbest a jakým mechanismem způsobuje vznik mezoteliomu?

Azbest je teplu- a ohnivzdorný izolační materiál, který se dříve hojně užíval ve stavebnictví, výrobě lodí a automobilovém průmyslu mezi 40. a 70. roky 20. století. V případě expozice azbestu bez ochrany dýchacích cest dochází k vdechnutí mikroskopických vláken, které se dostanou do plicních sklípků a na poplicnici, kde způsobují chronický zánět, zjizvení (fibróza) a pomalým procesem, který od doby expozice trvá 20-50let, až vznik zhoubného národu.

Měl by každý člověk podstoupit SMRP test v rámci screeningu mezoteliomu?

Test není určen a není ani vhodný jako screeningová metoda. Vhodný je pouze ke sledování průběhu již diagnostikovaného maligního mezoteliomu.

Tento článek byl naposledy aktualizován 12. července 2021.