Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Sjögrenův syndrom je systémové zánětlivé onemocnění autoimunitního původu, které postihuje žlázy s vnějším vylučováním (slzné žlázy, slinné žlázy, kožní a poševní žlázky aj.), což se projeví sníženou produkci slz, suchostí v ústech, případně suchostí dalších sliznic (dutina nosní, dýchací cesty, pochva) nebo kůže. Mohou se objevit záněty kloubů, vyrážky, zvětšení mízních uzlin, vzácně i postižení periferních nervů.

Příčina tohoto onemocnění není známá. Objevuje se obvykle u žen okolo padesátého roku věku. Sjögrenův syndrom může být samostatné onemocnění, část se však vyskytuje současně s jinými zánětlivými revmatickými onemocněními (např. u revmatoidní artritidy, systémového lupusu erythematodu, systémové sklerodermie aj.)

Mezi charakteristické příznaky patří suchost nebo svědění očí, pocit cizího tělíska nebo prachu v očích, bolesti a zduření slinných žláz, suchost v ústech, snížené vnímání chuti, obtížné polykání či tvorba kaménků ve slinných žlázách a jejich vývodech. Časté jsou i nespecifické příznaky - chronická únava, jež může být velmi výrazná, a zvýšená teploty či horečka.

U relativně malé části nemocných mohou být patrné i mimoslizniční projevy, např. záněty kloubů (artritidy), kožní vyrážky či zánětlivé postižení periferních nervů.

U pacientů se Sjögrenovým syndromem je pozorován vyšší výskyt zhoubných nádoru z mízní tkáně (lymfomů).

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

U pacientů se Sjögrenovým syndromem vyšetřujeme laboratorní ukazatele zánětu (sedimentace, CRP), které mohou být zvýšené, mohou být změny v krevním obraze. Mezi specifická vyšetření u Sjögrenova syndromu patří průkaz antinukleárních protilátek (ANA), z nichž jsou pro Sjögrenův syndrom typické protilátky anti-Ro a anti-La, dále mohou být pozitivní revmatoidní faktory. Charakteristickým nálezem je též zmnožení protilátek v krvi, označované jako hypergamaglobulinemie nebo gamapatie, které může být velmi nápadné.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Léčba tohoto onemocnění je symptomatická (vychází z příznaků onemocnění). Suchost oční sliznice se léčí pomocí umělých slz, přípravky podporujícími tvorbu slz nebo zvlhčení očí. Sucho v ústech je možné zmírnit popíjením malých doušků vody nebo žvýkáním žvýkačky ke stimulaci produkce slin, používají se i náhražky slin. Důležitá je zvýšená hygiena dutiny ústní. Při suchosti kůže se doporučují hydratační mléka, při suchosti pochvy jsou vhodná lubrikancia. Bolesti kloubů a svalů je možné mírnit nesteroidními antirevmatiky. Při zánětlivém postižení kloubů a jiných orgánů se podávají antimalarika nebo imunosupresivní léky.

Tento článek byl naposledy aktualizován 8. října 2021.