Shwachman-Diamondův syndrom (SDS) je vzácné vrozené onemocnění charakterizované poruchou zevní sekrece pankreatu, poruchou funkce kostní dřeně a změnami na skeletu; je po cystické fibróze druhou nejčastější příčinou dědičné nedostatečnosti pankreatu.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.