Další název:
Kalprotektin v séru, S-Cal
Oficiální název:
Koncentrace kalprotektinu v krevním séru

Kalprotektin

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Kalprotektin je bílkovina s protimikrobiálními a protizánětlivými účinky. Nachází v bílých krvinkách, které ji hojně tvoří a vylučují při zánětu. Je tomu tak při jakémkoli zánětu, jehož se kdekoli v těle účastní bílé krvinky zvané neutrofilní granulocyty, monocyty nebo makrofágy.

V klinické praxi se nejvíce využívá vyšetření kalprotektinu ve stolici k měření přítomnosti a tíže zánětu ve střevě, protože jiné markery zánětu jsou k vyšetření trávicí trubice méně vhodné. Kalprotektin se však nachází ve všech tělních tekutinách, tkáních a orgánech, ve kterých právě probíhá zánět s účastí neutrofilních granulocytů, monocytů a makrofágů. Hladinu kalprotektinu tak lze měřit též v krevním séru. Toto vyšetření krevního séra patří do skupiny analýz k hodnocení přítomnosti a tíže systémového zánětu. Následující článek poskytuje přehled o vyšetření kalprotektinu v séru, včetně informací o tom, proč a kdy je vhodné se nechat vyšetřit, jaké vzorky jsou potřebné, jestli je nutná příprava, a co výsledky vyšetření znamenají.

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Sérový kalprotektin je biomarkerem, který se používá k detekci a monitorování zánětlivých procesů v těle. Poskytuje informaci o přítomnosti a tíži takzvaného systémového zánětu, neboli o stavu zánětu v celém těle.

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření sérového kalprotektinu může být užitečné pro diagnostiku a sledování různých zánětlivých onemocnění, včetně autoimunitních a revmatických chorob,  infekčních stavů a některých forem nádorových onemocnění. Tento test může pomoci lékařům určit, zda je zánět přítomen, a odhadnout jeho závažnost.

Kdy se nechat vyšetřit?

Při výskytu příznaků systémového zánětu, ke kterým patří přetrvávající nebo vracející se horečky, stavy nevysvětlitelné únavy a/nebo hubnutí,  bolesti a otoky kloubů a svalů.

Při sledování průběhu zánětlivých onemocnění a jejich reakce na léčbu.

Požadovaný druh vzorku

Vzorek krve odebraný ze žíly na paži.

Je nutná příprava?

Speciální příprava před odběrem krve obvykle není nutná.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetřuje se koncentrace kalprotektinu v krevním séru.  Hodnota se obvykle udává v mikrogramech na mililitr (µg/ml), normální hodnoty udává laboratoř dle použité vyšetřovací metody.

Co je vyšetřováno?

Cílem vyšetření je zjistit přítomnost a míru systémového zánětu, což může pomoci v diagnostice a sledování onemocnění provázených systémovým zánětem.

V jakých případech se využívá?

Vyšetření sérového kalprotektinu se využívá v široké škále případů, provázených systémovým zánětem. Nejčastěji je využíváno u těchto chorobných stavů:

-         autoinflamatorní zánětlivá onemocnění včetně vrozených periodických horeček,

-         autoimunitní choroby,

-         odlišení infekce bakteriálního původu od virové nebo parazitární infekce,

-         septické stavy,

-         hrozící předčasný porod a septický potrat,

-         akutní ischémie myokardu.

Kdy je potřeba podstoupit test?

Pokud máte příznaky nebo stavy, které naznačují možný systémový zánět, nebo pokud lékař sleduje průběh vašeho onemocnění a reakci na léčbu.

Co výsledek vyšetření znamená?

Nízké koncentrace sérového kalprotektinu obvykle naznačují absenci zánětu nebo jeho nízkou aktivitu. Je důležité si uvědomit, že systémový zánět může být zprostředkován i jinými bílými krvinkami nežli jsou neutrofilní granulocyty, monocyty nebo makrofágy. U virových infekcí to jsou prioritně lymfocyty,  u parazitárních infekcí eozinofily -  u těchto původců systémového zánětu mohou být koncentrace sérového kalprotektinu normální nebo jen mírně vyšší.

Vysoké hladiny sérového kalprotektinu svědčí pro přítomnost zánětlivého procesu v těle a vyžadují další vyšetření a potenciální úpravu léčebného plánu.

Závěr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření sérového  kalprotektinu představuje cenný nástroj pro zjištění a monitorování zánětlivých procesů v těle. Jeho výsledky mohou lékařům poskytnout důležité informace pro diagnostiku a léčbu mnoha onemocnění. Pokud máte příznaky, které by mohly souviset se zánětem, neváhejte se poradit se svým lékařem o možnosti vyšetření.

Použitá literatura

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.     Lahoda Brodská H, Kohout P, a kol. Laboratorní vyšetření v klinické praxi. Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3243-0

2.     Doležalová P, Dallos T, et al. Dětská revmatologie v praxi, Mladá fronta; 2019. ISBN 978-80-204-5540-6

3.     Król P, Doležalová P. Recidivující febrilie u dětí. Pediatr. praxi. 2013;1 4(4):221-224.

Tento článek byl naposledy aktualizován 1. dubna 2024.