Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Septická artritida, nazývaná též hnisavá nebo bakteriální artritida, není tak častá jako jiné kloubní záněty. Musí však být včas rozpoznána a léčena, protože může v krátké době způsobit destrukci kloubu a nemocného ohrozit na životě. K zanesení infekci do kloubu dochází nejčastěji v souvislosti s úrazem nebo krevní cestou, kdy se do oběhu dostávají bakterie z jiného ložiska (bakteriémie). K infekci kloubů invazivním lékařským zákrokem dochází vzácně. Rizikovými pacienty jsou obecně starší nemocní (nad 80 let), diabetici, pacienti s revmatoidní artritidou a nemocní po operacích kloubů, včetně endoprotéz.

Septická artritida postihuje zpravidla velké klouby, nejčastěji koleno a kyčel. Akutní septickou artritidu u největší části případů vyvolávají hnisavé bakterie (Staphylococcus aureus neboli zlatý stafylokok, Streptococcus pneumoniae a streptokoky skupiny B) nebo původce kapavky (Neisseria gonorrhoeae). Chronickou infekční artritidu, která je mnohem vzácnější, mohou vyvolat původci tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis), borelie nebo kvasinky (Candida albicans).

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Pacienti mají zpravidla vysokou sedimentaci erytrocytů, velmi vysoké hladiny CRP a změny v krevním obraze, svědčící pro akutní zánět (zmnožení bílých krvinek). Nutná jsou speciální vyšetření k průkazu vyvolávajícího patogenu, provádí se vyšetření kloubní tekutiny včetně její kultivace nebo tzv. hemokultury (izolace bakterií z krve). Jelikož mohou být výsledky těchto vyšetření často negativní, je třeba je provádět opakovaně.

Dále se provádí RTG postižených kloubů, rovněž je třeba snímkovat opakovaně, neboť se může RTG nález rychle měnit, a vyšetření ultrazvukem, které prokáže přítomnost tekutiny v kloubu, případně okolních měkkých tkáních. 

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Léčba septické artritidy je neodkladná, často je nutná hospitalizace. Nutná je evakuace infikované kloubní tekutiny pomocí nitrokloubní punkce, která nemocnému uleví a poskytne cenný biologický materiál pro následující mikrobiologické vyšetření.

V léčbě septické artritidy se používají antibiotika. Použití konkrétního antibiotika závisí na výsledku kultivačního vyšetření, tedy na tom, jaký mikroorganismus je izolován a na jaké antibiotikum je citlivý. Upřednostňují se antibiotika s dobrým průnikem do kloubu a okolních tkání.

Tento článek byl naposledy aktualizován 8. října 2021.