Popis onemocnění

Septická artritida, nazývaná též infekční nebo bakteriální artritida, není tak častá jako jiné typy artritid. Musí však být včas rozpoznána a léčena, protože může v krátké době způsobit destrukci kloubu. Septická artritida se vyskytuje nejčastěji v souvislosti s úrazem, u osob s umělými klouby a u osob s bakterémií, kdy může být bakterie zanesena do kloubu z krve. Mezi další rizikové faktory patří věk (nad 80 let), diabetes mellitus, revmatoidní artritida a nedávno provedená operace kloubů. Nejčastěji bývá postihován kolenní a kyčelní kloub. Akutní forma septické artritidy je obvykle vyvolána některou z následujících bakterií – Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniaea streptokoky skupiny B; chronická forma je vzácnější, způsobuje ji často Mycobacterium tuberculosisnebo Candida albicans.

Používaná vyšetření

Běžná vyšetření pro diagnózu septické artritidy:

  • hemokultivace
  • kultivace kloubní tekutiny nebo vyšetření synoviální tekutiny
  • RTG vyšetření kloubu/ů

Dostupná léčba

Infekce kloubu způsobuje zmnožení kloubní tekutiny, proto je nutná punkce (s použitím jehly a odsávání) k úlevě od tlaku tekutiny a k získání materiálu pro kultivaci konkrétního patogenu (mikroorganismu, který infekci způsobil). V těžších případech bývá k vypuštění tekutiny nutný chirurgický zákrok.

V léčbě septické artritidy se používají antibiotika. Použití konkrétního antibiotika závisí na tom, jaký mikroorganismus je identifikován při kultivaci synoviální tekutiny. Výběr antibiotika závisí na tom, jak je lék účinný na daný mikroorganismus a jak dobře proniká do místa infekce, tedy do kloubu.

Literatura a zdroje

S1
A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. 6th ed. Fischbach F, ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

S2
MEDLINEplus Medical Encyclopedia: Non-gonococcal (septic) bacterial arthritis. Available online: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000430.htm

Další internetové zdroje

MEDLINEplus Medical Encyclopedia: Non-gonococcal (septic) bacterial arthritis


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 30. leden 2011.
Tento článek byl naposledy změněn 30. leden 2011.