Oblasti s odumřelými nervovými buňkami a uloženinami bílkovin v mozku.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.