Schopnost mikroorganismů růst i v přítomnosti antibiotik.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.