Těžká porucha krevní srážlivosti v celém organismu, která nakonec vede k odumření tkáně. Není-li ihned léčena, jedná se o život ohrožující stav.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.