Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Psoriatická artritida je zánětlivé kloubní onemocnění, které postihuje přibližně jednu pětinu pacientů s lupénkou neboli psoriázou. Ve většině případů se artritida vyvíjí u nemocných, kteří již trpí psoriázou. Asi u 20 % nemocných začíná kožní i kloubní postižení současně a u malé části pacientů (do 10 %) se vyvíjí nejprve artritida a kožní postižení lupénkou přichází později nebo se neobjeví vůbec (lupénku má v těchto případech některý blízký příbuzný).

Psoriatická artritida může mít poměrně pestré projevy. U většiny nemocných se jedná o tzv. oligoartikulární formu, která postihuje 1-4 klouby, a má zpravidla mírný průběh. Závažnější průběh má polyartikulární forma, jež postihuje 5 a více kloubů. Typickým projevem psoriatické artritidy je tzv. daktylitida, současný zánět všech kloubů a šlach jednoho prstu. Projevuje se difúzním otokem celého prstu. U tzv. distální interfalangeální formy jsou postiženy klouby posledních článků prstů, velmi často současně s psoriatickým postižením nehtů. Nejtěžší, ale naštěstí nejvzácnější je tzv. mutilující forma, kdy dochází k rozsáhlým destrukcím a deformitám postižených kloubů. U části nemocných mohou být zánětem postiženy klouby páteře (tzv. axiální forma). Různé formy postižení se mohou kombinovat. Mohou se vyskytnout i mimokloubní projevy, např. autoimunitní záněty očí nebo střev.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Diagnóza je stanovená na podkladě typického kloubního postižení u nemocného s psoriázou, případě psoriázou u příbuzných prvního stupně (rodiče, sourozenci, děti). Pacienti s psoriatickou artritidou mohou mít zvýšené laboratorní ukazatele zánětu (sedimentace erytrocytů, hladina C-reaktivního proteinu v krvi), nemocní s axiálním postižením mohou mít přítomen tzv. antigen HLA B27 (blíže viz ankylozující spondylitida). U psoriatické artritidy nenacházíme žádné typické autoprotilátky, rovněž revmatoidní faktory a protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům jsou negativní. Specifický laboratorní test pro psoriatickou artritidu není znám.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Nemocné s lehčími formami léčíme tzv. nesteroidními antirevmatiky (protizánětlivé léky jako ibuprofen, diklofenak aj.), postižené klouby je možné ošetřit i lokálně, nitrokloubní injekcí glukokortikoidu. U závažnějších forem podáváme chorobu modifikující antirevmatické léky (methotrexát, leflunomid, sulfasalazin), které mohou zlepšit současně i kožní postižení. U nejtěžších, vysoce aktivních forem psoriatické artritidy je indikována biologická léčba, event. cílená léčba.

Tento článek byl naposledy aktualizován 8. října 2021.