Další název:
pro-Gastrin-Releasing Peptid
Oficiální název:
proGRP

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

ProGRP je prekurzorem GRP (Gastrin-Releasing Peptide). GRP je neuropeptid produkovaný CNS a neuroendokrinními tkáněmi gastrointestinálního a dýchacího traktu a prostaty, jeho produkce je popsána u SCLC (small cell lung cancer – malobuněčný karcinom plic). Fyziologickou funkcí GRP je stimulace sekrece tkáňových hormonů (např. gastrinu nebo somatostatinu) a účast v homeostatických mechanismech (regulace tělesné teploty, vazodilatace v respirační soustavě aj.) GRP má malou stabilitu (poločas 2 minuty) pro praktické použití k detekci SCLC se ale hodí jeho prekurzor –  ProGRP .

Kdy se nechat vyšetřit?

Vyšetření je třeba provádět v kontextu klinického stavu pacienta, v souvislosti s použitím dalších diagnostických technik. ProGRP je užitečný pro diferenciální diagnostiku malobuněčných a nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC - Non-Small Cell Lung Carcinoma). Bylo popsáno, že se jedna o nejcitlivější marker umožňující odlišeni SCLC od benigních onemocněni plic.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný ze žíly na paži.

Stabilita ProGRP je významně vyšší v plazmě než v séru. Rozdíl ve stabilitě ProGRP v séru a plazmě může mít za následek rozdílné hodnoty ProGRP ve vzorcích séra a plazmy.

Pro stanovení je preferována plazma.

Koncentrace peptidu uvolňujícího pro-gastrin ProGRP v jednom vzorku stanovené metodami od různých výrobců se mohou lišit vzhledem k rozdílům v postupu metody a ve specificitě reagencii. Hodnoty získané různými testovacími metodami nelze vzájemně zaměňovat.

Je nutná příprava?

Ne

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

ProGRP je prekurzorem GRP (Gastrin-Releasing Peptide). GRP je neuropeptid produkovaný CNS a neuroendokrinními tkáněmi gastrointestinálního a dýchacího traktu a prostaty

Zvýšené koncentrace ProGRP v séru byly zjištěny u pacientů s dysfunkcí ledvin. U pacientů s dysfunkcí ledvin existuje významná korelace mezi hladinami ProGRP v séru a sérovými koncentracemi kreatininu.23 Jsou-li v seru naměřeny vysoké hladiny ProGRP, které neodpovídají diagnostickým a klinickým charakteristikám pacienta, je třeba zvážit evaluaci hladin kreatininu v séru.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

V jakých případech se využívá?

ProGRP má význam v diferenciální diagnostice malobuněčných a nemalobuněčných karcinomů plic. Pro SCLC má vysokou specificitu a senzitivitu (47 – 86%). Další využití ProGRP je ve sledování průběhu choroby, účinnosti terapie a odhalení recidivy

Kdy je potřeba podstoupit test?

ProGRP se používá při diferenciální diagnostice karcinomu plic a v kombinaci s dalšími klinickými metodami při monitorování léčby pacientů s malobuněčnými karcinomy plic.

Co výsledek vyšetření znamená?

Exprese ProGRP u SCLC není závislá na stádiu onemocnění a stoupá již v jeho časných fázích, takže stanovení tohoto markeru má význam pro časnou detekci tumoru u rizikových pacientů.

Použitá literatura

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Zdroje použité v aktuální verzi

Molina R, Auge JM, Alicarte J, et al. Pro-gastrin-releasing peptide in patients with benign and malignant diseases. Tumor Biol 2004;25:56-61.

Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 1, p. 41-55

Tento článek byl naposledy aktualizován 6. června 2024.