Další název:
sFlt-1/PlGF
Oficiální název:
poměr sFlt-1/PlGF

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Preeklampsie je závažný stav vznikající v těhotenství, který se projeví asi u 4–8 % ve druhé polovině těhotenství. Typickým projevem je zvýšený krevní tlak (hranice je 140/90) a přítomnost bílkoviny v moči (0,5 g/24 hodin). Další symptomy mohou být velmi pestré, ale zároveň jsou i velmi nespecifické. Patří mezi ně bolest hlavy, poruchy vidění, rychlý váhový přírůstek, nauzea, bolesti břicha, otoky dolních a horních končetin i obličeje.

Významný podíl na rozvoji preeklampsie mají angiogenní růstové faktory, jako je proangiogenní PlGF (placentární růstový faktor) a antiangiogenní sFlt-1 (solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1).

Kdy se nechat vyšetřit?

Stanovení samotného PlGF, ultrazvukových a fyzikálních parametrů v I. trimestru identifikuje ženy s vyšším rizikem. Může se jednat i o ženy, které nemají žádné další klasické znaky nastupující preeklampsie, ale je možné je sledovat, případně zahájit preventivně léčbu Aspirinem, která může rozvoji preeklampsie předejít. Zároveň negativní výsledek takového vyšetření může uklidnit ženy, které mají vyšší krevní tlak nebo proteinurii, případně se s preeklampsií v minulém těhotenství setkaly.

Při manifestaci všech závažných příznaků se už většinou nepodaří dosáhnout výrazného oddálení porodu. To má za následek malou zralost novorozence se všemi zdravotními i sociálními důsledky. Časná diagnostika může přinést podstatný užitek.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný ze žíly na paži. Není rozhodující denní doba odběru

Je nutná příprava?

Ne

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Jsou vyšetřovány dva angiogenní růstové faktory: proangiogenní PlGF (placentární růstový faktor) a antiangiogenní sFlt-1 (solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1). U žen, které postihne preeklampsie, dochází k inhibici angiogenese vzhledem ke změnám koncentrace těchto proteinů cirkulujících v jejich těle. Hladina sFlt-1 v plazmě se zvýší jak před stanovením diagnózy, tak i v době klinického projevu preeklampsie, zatímco hladina PlGF je oproti normálnímu těhotenství nižší.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

V jakých případech se využívá?

Stanovení poměru koncentrací sFlt-1/PlGF je objektivním ukazatelem v diagnostice preeklampsie, která je vzhledem k nespecifičnosti jiných patologických známek a příznaků extrémně obtížná. Samotný poměr slouží především k odlišení rizika preeklampsie od jiných příčin vysokého krevního tlaku, proteinurie či dalších symptomů a tím i téměř 80 % zbytečných hospitalizací.

Kdy je potřeba podstoupit test?

Potvrzení vysokého rizika vzniku preeklampsie, hospitalizace těhotné a následná léčba mohou pomoci v prodloužit délku těhotenství a minimalizovat následná zdravotní rizika jak pro matku, tak pro dítě. Naproti tomu negativní výsledek tohoto vyšetření může uklidnit ženy, které mají vyšší krevní tlak nebo proteinurii, případně se s preeklampsií v minulém těhotenství setkaly.

Co výsledek vyšetření znamená?

Rozlišení pozitivních a negativních výsledků pro poměr sFlt-1/PlGF je prováděno podle algoritmu, který byl vypracován na podkladech výsledků odborné studie. Je možné tak odlišit ženy, kterým bezprostředně hrozí preeklampsie od těch s mírným rizikem, které zatím nevyžaduje hospitalizaci a těch, které se tohoto onemocnění v současném těhotenství obávat nemusí.

Použitá literatura

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Zdroje použité v aktuální verzi

Leahomschi S, Calda P. Klinické využití nových biomarkerů preeklampsie. Actual Gyn 2016, 8, 29-33 www.actualgyn.com

Zeisler et al. Predictive Value of the sFlt-1:PlGF Ratio in Women with Suspected Preeclampsia. New Engl J Med 2016;374:13–22

Tento článek byl naposledy aktualizován 6. června 2024.