Protilátka vytvářená různými typy (klony) plazmatických buněk.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.