Doba, která je potřeba, aby tělo inaktivovalo či metabolizovalo polovinu látky; další poločas sníží zbytek látky opět na polovinu atd.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.