Doba, která je potřeba, aby tělo inaktivovalo či metabolizovalo polovinu látky; další poločas sníží zbytek látky opět na polovinu atd.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.