Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vředová choroba žaludku a dvanáctníku je charakterizována vznikem defektu na sliznici žaludku nebo na začátku tenkého střeva ihned za žaludkem, v tzv. dvanáctníku. Základním pravidlem je, že vřed může vzniknout jen v místě působení žaludeční kyseliny. Sliznice má však přirozené ochranné faktory, které brání vzniku vředu. Řadíme sem především žaludeční hlen na povrchu sliznice, ochrannou vrstvu zásaditého bikarbonátu a vlastní rychlou regenerativní schopnost sliznice.  Mezi škodlivé faktory řadíme především infekci bakterií Helicobakter pylori a nadměrné užívání léků proti bolesti ze skupiny tzv. nesteroidních antirevmatik (např. acylpyrin, naproxen, ibuprofen.), mezi další škodlivé spolufaktory řadíme i kouření. Pokud převáží agresivní faktory nad protektivními, dojde k „natrávení“ sliznice a vzniku vředového defektu působením kyseliny a dalších trávicích enzymů (např. pepsin, enzym štěpící bílkoviny). Infekce Helicobakter pylori vyvolává chronický zánět na sliznici a tím oslabuje ochranné faktory.  Analgetika ze skupiny nesteroidních antirevmatik zase při častějším užívání zhoršuji prokrvení a regeneraci sliznice a mohou tak vyvolat vznik vředové léze. Existují i další příčiny vzniku vředů, ty jsou ale vzácné (např.  hormonálně aktivní nádor tzv. gastrinom; nadměrná produkce hormonu příštítných tělísek, tzv. hyperparathyreóza).

Mezi typické projevy patří bolest břicha, která bývá závislá na příjmu potravy. Pro žaludeční vřed je typické, že bolest vzniká časně po jídle, někdy až 1-2 po jídle. Čím blíže je vřed lokalizován k jícnu, tím dříve bolest vzniká a naopak.  Pro dvanáctníkový vřed je typická bolest, která vzniká s odstupem mnoha hodin po jídle. Bolest může často budit i ze spánku. Konzumace jídla v tomto případě naopak přináší úlevu od bolesti. Strach z bolesti po jídle při žaludečním vředu může mít za následek hubnutí.  Ne vždy musí vřed vyvolávat bolesti. Především u starších lidí může být tzv. asymptomatický nebo se může projevit až některou z komplikací. Mezi další projevy žaludečního vředu řadíme říhání, nechutenství, pocity na zvracení a plnosti žaludku, případně i zvracení. Dvanáctníkový vřed může být provázen pálením žáhy, pocitem zatékání žaludečních šťáv do jícnu, říháním a pocitem na zvracení.  Mezi komplikace řadíme krvácení do trávicího traktu, zúžení (stenózu) na přechodu žaludku a dvanáctníku nebo proděravění stěny trávicí trubice.

Laboratorní vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Standardní diagnostickou metodou je endoskopické vyšetření žaludku, tzv. gastroskopie. Flexibilní přístroj zavedený ústy zobrazí pomocí kamery povrch sliznice jícnu, žaludku i dvanáctníku a zároveň umožní odebrat vzorky sliznice na další vyšetření (biopsie). Bioptický vzorek nám pomůže vyšetřit, zda je přítomna infekce Helikobacter pylori a také vyloučit zhoubný nádor žaludku, který může někdy mít vzhled vředu. Neinvazivně je možné vyšetřit Helicobakter pylori pomocí dechové testu nebo ze vzorku stolice stanovením tzv. antigenu H. pylori. Pokud lékař nežádá provedení kontrolní gastroskopie, jsou tyto neinvazivní metody vhodné ke kontrole úspěšnosti léčby infekce H. pylori.  Laboratorní vyšetření protilátek v krvi k detekci Helicobakter pylori není doporučováno. Protilátky mohou v krvi dlouhodobě přetrvávat i po vyléčení infekce nebo v malém procentu případů mohou být negativní, i když je infekce přítomna.   

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

U pacientů s nekomplikovaným průběhem je obvyklá ambulantní léčba, v případě výskytu komplikací je nutná hospitalizace. Dříve se dodržovala přísná dieta, ta vzhledem k účinné farmakoterapii má již malý význam. Nedoporučuje se pít nápoje s vysokým obsahem kofeinu a je zakázáno kouření, protože zhoršuje hojení.  Neměla by se také užívat analgetika typu nesteroidních. Základem léčby jsou v současnosti léky, které zablokují tvorbu kyseliny v žaludku a umožní tak regeneraci sliznice a zhojení vředu. Jedná se o tzv. inhibitory protonové pumpy (např. omeprazol, pantoprazol). Délku a frekvenci užívání určí lékař. Pokud je pozitivní výsledek testu na Helicobakter pylori je nutné tuto infekci přeléčit, jinak hrozí riziko opětovného vzniku vředu. Léčba většinou zahrnuje současné užívání dvou různých antibiotik a výše zmíněných inhibitorů protonové pumpy. Léčba komplikací probíhá za hospitalizace, kromě infuzní léčby je nutné endoskopické ošetření krvácejícího vředu nebo stenózy, v případě proděravění trávicí trubice je obvykle nutná operace.

Tento článek byl naposledy aktualizován 11. ledna 2024.