Další název:
Differential Display Code 3, DD3
Oficiální název:
Prostata Cancer Antigen 3

Ve zkratce

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč testovat?  

Pomůže rozhodnout, zda indikovat opakování biopsie prostaty při diagnostice nádoru.

Kdy se nechat testovat?

V případě, že specialista zvažuje provedení re-biopsie u muže nad 50 let věku při opakovaně negativním výsledku biopsie prostaty.

Požadovaný vzorek?

První odběr moči po provedení vyšetření přes konečník (digital rectal exam, DRE)

Příprava testu?

Žádná.

Co je testováno?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Test PCA3 detekuje genetický materiál (mRNA) produkovaný pouze buňkami prostaty. V menším množství se protein PCA3 a s ním asociovaná mRNA nachází i ve zdravé prostaty, ale zvýšená hladina je přítomna u 90 % nádorů prostaty.

Prostatický specifický antigen (PSA) je také zvýšeně produkován buňkami nádoru prostaty, ale také při mnohých nezhoubných stavech, jako je benigní hyperplazie prostaty (BPH), zánět prostaty, infekce a další stavy.

Tento test měří hladinu PCA3 mRNA a PSA mRNA v prví moči odebrané po digitálním vyšetření konečníku (DRE). Výsledkem testu je takzvané PCA3 skóre.

Nádor prostaty je tkáň s nekontrolovatelným růstem buněk v tkáni prostaty, což je malá žláza obkružující močovou trubici u mužů. Nádor prostaty diagnostikuje patolog v mikroskopu při vyšetření vzorků tkáně prostaty z odebrané biopsie. Vyšetření je indikováno při zvýšené hladině PSA nebo při podezřelém ložiskovém nálezu při vyšetření prostaty přes konečník (DRE). Přesnost biopsie záleží na počtu odebraných vzorků tkáně (obvykle 12 z jednoho odběru) a na místě, odkud je biopsie provedena. Může tedy dojít k tomu, že výsledek biopsie bude negativní, přestože se nádor v tkáni prostaty nachází a někdy je nutné biopsii opakovat. Každý takový odběr biopsie může přinášet různé komplikace jako krev v moči či spermatu, krvácení z konečníku, obtíže při močení, infekci.

Test PCA3 může pomoci rozhodnout, zda může mít opakování biopsie přínos ve smyslu pozitivního výsledku, či nikoliv. PCA3 je výrazně zvýšen u nádorů prostaty, avšak na rozdíl od PSA není zvýšen u pouhého zánětu či benigní hyperplazii prostaty (BPH).

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Kdy testovat?

Test PCA3 pomáhá v rozhodování, zda provést re-biopsii u muže nad 50 let věku s alespoň jednou předchozí biopsií prostaty s negativním výsledkem. Provádí se v případě, že je zvýšena hladina PSA v krvi a /nebo je podezřelý klinický nález pro pohmatovém vyšetření prostaty přes konečník (DRE) a výsledek biopsie byl negativní. Pomáhá odhadnout, jaká je pravděpodobnost, že bude opakovaná biopsie mít pozitivní výsledek.

Jaký může být výsledek testu?

Výsledkem testu PCA3 je skóre dané poměrem PCA3 mRNA a PSA mRNA. Určitá hodnota skóre stanovená laboratoří je hranicí mezi pozitivním a negativním výsledkem.

Skóre PCA3 nižší než je stanovená hranice znamená nižší pravděpodobnost pozitivního výsledku biopsie, naopak vyšší výsledné skóre přináší zvýšenou šanci na pozitivní výsledek.

Test PCA3 sám o sobě nerozhoduje, zda má pacient nádor prostaty či nikoliv, ovšem na základě dalších laboratorních a klinických dat určuje pravděpodobnost, že bude re-biopsie prostaty pozitivní. Zlatým standardem v diagnostice nádoru prostaty je nadále bioptické vyšetření.

Co dalšího bych měl vědět?

Mnoho nádorů prostaty roste pomalu, nejsou pro pacienta klinicky významné a je možné je pouze sledovat („Watchful waiting“) a léčit až v případě potřeby. Některé typy nádorů prostaty nicméně mohou být velmi agresivní a mohou rychle růst a pacienta ohrožovat. V posledních letech je snaha vyhnout se příliš horlivé diagnostice a léčbě klinicky nevýznamných nádorů, neboť pro pacienta přináší zbytečnou zátěž a možné komplikace, jako je močová inkontinence a poruchy erekce.

Lékařská komunita se nyní staví spíše konzervativně k paušálnímu provádění vyšetření hladiny PSA u mužů bez symptomů v rámci screeningu a snaží se hledat další možnosti a metody, jednou z nich je právě test PCA3.

Mohu se vyhnout vyšetření prostaty přes konečník (DRE) a nechat si vyšetřit jen moč?

Ne, vyšetření přes konečník je nezastupitelnou metodou v diagnostice nádoru prostaty. Díky tomuto vyšetření jsou uvolněny buňky prostaty do moči, kde mohou být následně odhaleny za pomoci PCA3 testu.

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Specialista (urolog) provede ambulantně vyšetření přes konečník (DRE) a následně nechá odeslat vzorek odebrané moči do referenční laboratoře.

Odhalí test PCA3 každý nádor prostaty?

Ne, PCA3 je zvýšený zhruba u 90 % nádorů prostaty, proto u 10 % nádorů bude jeho hladina v normě.

Tento článek byl naposledy aktualizován 12. července 2021.