Přehled

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat otestovat?

Pro zjištění, zda došlo k infekci trávicího traktu patogenními bakteriemi, parazity nebo viry.

Kdy se nechat otestovat?

V případě, že se objeví příznaky jako průjem, křeče v břiše, nevolnost anebo zvracení, při přítomnosti krve nebo hlenu v průjmovité stolici.

Požadovaný vzorek?

Vzorek čerstvé stolice odebraný do čisté odběrové nádoby. Stolice by neměla být kontaminovaná močí nebo vodou. Vzorek stolice by měl být buď do dvou hodin od odběru transportován do laboratoře anebo umístěn do speciální transportní soupravy obsahující konzervační roztok.

Příprava k testování?

Není nutná.

Co se testuje

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Celá škála virů, bakterií a parazitů může způsobit infekci trávicího traktu (gastrointestinální (GI) infekce). Panel gastrointestinálních patogenů testuje současně přítomnost více patogenních mikrobů ve vzorku stolice.

Panel GI patogenů zjišťuje přítomnost genetického materiálu (RNA nebo DNA) nejběžnějších patogenů. Je také schopen identifikovat koinfekci (více než jeden mikrob způsobující infekci) a je schopen identifikovat mikroby, které nemusejí být zachyceny tradičními metodami testování. Výsledky panelu GI patogenů mohou být dostupné během několika hodin ve srovnání s několika dny u klasických metod testování.

GI infekce jsou často způsobeny zkonzumováním potraviny nebo tekutiny kontaminované bakteriemi, viry, nebo méně často parazity. Příkladem kontaminovaných potravin jsou syrové nebo nedostatečně tepelně upravené vejce nebo maso, nepasterizované mléko a voda z neupravených zdrojů, vzácně z obecních vodních zdrojů. (více informací viz Infekce a otravy z potravin)

Mikroby způsobující infekci jsou přítomny ve stolici infikovaných lidí. Díky tomu se infekce může přenášet dále. Pokud se stolicí nemocného přijdou do kontaktu další osoby, mohou se také infikovat. Když si nemocný po použití toalety nedostatečně umyje ruce, může se infekce šířit přes kontaminované povrchy, například kliky dveří nebo madla. Osoby s průjmem by se vždy měly vyvarovat přípravě jídla pro ostatní.

Některé GI infekce jsou způsobeny přerůstáním bakterie Clostridium difficile v souvislosti s poklesem množství normálních protektivních („hodných“) bakterií (normální flóry) v dolních částech střeva. Může k tomu dojít například při léčbě širokospektrými antibiotiky, kdy dojde k potlačení normální flóry a k přerůstání bakterie C. difficile, která je na tato antibiotika rezistentní.

Zatímco GI infekce způsobuje široká paleta virů, bakterií a parazitů, seznam nejčastějších původců je mnohem užší. Ošetřující lékař může mít podezření na původce podle typu nedávno zkonzumovaného jídla nebo nápoje, podle historie zdravotních obtíží anebo podle cestovatelské anamnézy, ale není schopen původce prokázat bez vyšetření.

Pokud onemocnění probíhá nekomplikovaně a odezní během několika dní, ošetřující lékař nemusí indikovat žádné vyšetření. Nicméně pokud jsou symptomy závažné, pokud se objeví krvavý průjem nebo hlen ve stolici, nebo pokud onemocnění neodeznívá, potom může být indikováno vyšetření panelu GI patogenů. Neléčený průjem může být závažným onemocněním. Podle CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) je průjem globálním zabijákem. Celosvětově je to druhý nejčastější důvod úmrtí dětí do pěti let, který zabije odhadem 2195 dětí denně.

Vyšetření může být také provedeno, pokud byla osoba v zahraničí anebo jedla nebo pila cokoliv, co způsobilo onemocnění jiné osobě, která toto také konzumovala.

Tradiční metody testování zahrnují kultivaci stolice pro identifikaci patogenních bakterií, mikroskopický průkaz parazitů a jejich vajíček a některá další vyšetření jako například antigenní testy. Zmíněné metody jsou užitečné, ale některé bakterie jsou obtížně kultivovatelné, kultivace virů není rutinně k dispozici a parazitární onemocnění nemusí být odhaleno, pokud se parazité vyskytují ve vzorku v malém množství. Mnoho metod je pracných a může trvat dva až tři dny nebo i více než se lékař dozví definitivní výsledek vyšetření.

Pokud má osoba GI infekci způsobenou méně častou bakterií, parazitem nebo virem, které nejsou zahrnuty do panelu GI patogenů, potom tento původce nebude detekován. Pro stanovení diagnózy proto může být požadováno doplnění dodatečných vyšetření, jako například kultivace stolice nebo mikroskopický průkaz parazitů a jejich vajíček.

Jak odebrat vzorek pro vyšetření?

Vzorek čerstvé stolice se odebere do čisté odběrové nádobky. Vzorek by neměl být kontaminovaný močí nebo vodou. Do dvou hodin od odběru by vzorek stolice měl být transportován do laboratoře nebo umístěn do speciální transportní soupravy obsahující konzervační roztok a odeslán do laboratoře co nejdříve.

Je nutná příprava k odběru, aby byla zaručena dostatečná kvalita vzorku?

Žádná příprava není nutná.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

K čemu slouží toto vyšetření?

Panel gastrointestinálních (GI) patogenů je používán k souběžnému vyhledávání četných nemoc způsobujících (patogenních) virů, bakterií a parazitů ve vzorku stolice a pomáhá stanovit diagnózu infekce trávicího (gastrointestinálního) traktu. Panel GI patogenů může být použit v kombinaci spolu s dalšími typy vyšetření, například s kultivací stolice nebo s mikroskopickým průkazem parazitů a jejich vajíček, s cílem stanovit diagnózu.

Panel GI patogenů zjišťuje ve vzorku přítomnost genetického materiálu (DNA, RNA) mikrobů. Počet a typ mikrobů, které panel detekuje závisí na složení použitého panelu. Zatímco některé panely jsou určené například pro detekci pouze několika nejčastějších bakteriálních původců, další panely mohou být komplexní a mohou detekovat širokou škálu bakterií, virů a parazitů.

Příklady mikrobů, které mohou být panelem detekovány:

 • Viry – například norovirus, adenovirus
 • Bakterie – například Campylobacter, Salmonella, Clostridium difficile
 • Paraziti – například Giardia, Cryptosporidium

Mnoho GI infekcí je vyřešeno pouze symptomatickou léčbou bez nutnosti léčby specifické a nevyžaduje testování. U jinak zdravých jedinců jsou GI infekce běžným onemocněním, které není závažné. V některých případech může jít o otravu z jídla. Nicméně jsou případy, kdy je užitečné provést vyšetření, které identifikuje původce GI infekce z důvodu správné léčby, eliminování zdroje nákazy a omezení jejího šíření.

Panely mohou identifikovat přítomnost mikrobů, které ošetřující lékař jinak nemusí očekávat a jsou schopné také detekovat koinfekci (více než jeden původce infekce). Toto umožňuje lépe cílit léčbu (pokud je potřeba) a zahájit ji dříve. Výsledek vyšetření může být k dispozici během několika hodin.  Dodatečné testy jako kultivace stolice a mikroskopické parazitologické vyšetření mohou být provedeny pokud mikrob není identifikován panelem anebo pokud je podezření na mikroba, který není zahrnut v GI panelu.

Panely GI patogenů nejsou určeny pro monitorování úspěšnosti léčby. Když už je mikrob (mikroby) způsobující infekci identifikován, k ověření úspěšnosti léčby se použije test specifický pro daného mikroba (mikroby). Takto může být postupováno například při propuknutí infekce z potravin (alimentární infekce). Pracovníci v potravinářství musí být opakovaně testováni, aby bylo zaručeno, že nebudou dále šířit patogen a nenakazí další osoby.

Kdy je vyšetření indikováno?

Panel GI patogenů je indikován, když má pacient příznaky infekce trávicího traktu. Mezi tyto příznaky patří:

 • Průjem
 • Krev a/nebo hlen ve stolici
 • Bolest žaludku (břicha) a křeče
 • Nevolnost a zvracení
 • Horečka

Ovšem každý, kdo má tyto symptomy, nemusí být nutně testován a léčen. U lidí se zdravým imunitním systémem se tyto infekce často vyřeší pouze podpůrnou symptomatickou léčbou. Panel GI patogenů bude pravděpodobně indikován u osob, které:

 • Mají příznaky těžce probíhající infekce, jsou dehydratované, dochází k elektrolytové nerovnováze a dalším komplikacím
 • Jsou velmi mladé nebo staré nebo mají oslabený imunitní systém
 • Mají dlouhotrvající příznaky anebo infekci, která neustupuje při symptomatické léčbě
 • Onemocní během pobytu v zahraničí nebo po návratu ze zahraničí, především z rozvojových zemí
 • Jsou nemocné, přičemž je nutné provést vyšetření z důvodu identifikace zdroje při propuknutí infekce z potravin (například vyhledávání kontaminovaných pokrmů v restauraci nebo kontaminovaných potravin)

Co znamená výsledek vyšetření?

Výsledky jsou obvykle interpretovány v souvislosti s pacientovými příznaky, osobní a cestovní anamnézou.

Pozitivní výsledek znamená, že identifikovaný mikrob je pravděpodobným původcem onemocnění. Pokud je nalezen více než jeden mikrob, pacient může být infikovaný více než jedním mikrobem (koinfekce). Existují ale i výjimky:

 • Někdy pozitivní výsledek reflektuje přítomnost bakterií, které jsou za normálních okolností přítomné v trávicím traktu (kolonizují GI trakt) a nezpůsobují onemocnění.
 • Panel detekuje přítomnost genetického materiálu mikrobů, ale není schopen rozlišit mezi živými a mrtvými mikroby. Někdy pozitivní výsledek reflektuje přítomnost mrtvých mikrobů, kteří nejsou původci infekce.
 • Výjimečně může být výsledek pozitivní, i když daný mikrob není ve vzorku přítomen anebo může být falešně identifikován jako jiný mikrob z důvodu genetické příbuznosti mikrobů.

Negativní výsledek znamená, že testované mikroby nebyly ve vzorku přítomné a pacientovy příznaky mohou mít neinfekční příčinu nebo mohou být způsobeny mikrobem, kterého dané vyšetření neodhalí.

 • Pokud má osoba GI infekci způsobenou méně častou bakterií, parazitem nebo virem, který není zahrnut v panelu GI patogenů, potom není tento patogen detekován.
 • Mikroby se ve stolici vyskytují nesouvisle. Negativní výsledek může znamenat, že mikrob způsobující infekci nebyl přítomný ve stolici v době odběru vzorku stolice pro vyšetření.
 • Výjimečně může mít pacient GI infekci způsobenou mikrobem obsaženým v panelu GI patogenů, ale test ho nezachytí, protože genetický materiál bakterie, viru nebo parazita je ve vzorku stolice obsažen ve velmi malém množství. 

Když jsou výsledky negativní a symptomy přetrvávají nebo trvá velké podezření na infekci, může ošetřující lékař za účelem stanovení diagnózy indikovat další vyšetření:

 • Panel GI patogenů detekuje pouze několik nejčastějších parazitů. Pokud je podezření na parazita, kterého panel neobsahuje, potom může být jako doplňující vyšetření indikován mikroskopický průkaz parazitů a jejich vajíček. S méně častými parazity se setkáváme zejména po návratu ze zahraničí.
 • Kultivace stolice může být indikována jako doplňující vyšetření k detekci bakterií, které nejsou zahrnuty v panelu GI patogenů.

Pro více informací ohledně mikrobů, které způsobují infekce GI traktu viz články Infekce a otravy z potravin, Průjem a Cestovatelské průjmy.

Měl(a) bych vědět ještě něco dalšího?

Na rozdíl od kultivace stolice, při vyšetřování panelu GI patogenů nedochází k růstu bakterií, takže nejsou k dispozici živé bakterie pro testování citlivosti k antibiotikům. Pokud je pro určení adekvátní antibiotické terapie nutné provést testování citlivosti, musí se bakterie vykultivovat.

Pokud má ošetřující lékař silné podezření na určitého patogena, potom může být indikován přímo specifický test pro průkaz toho mikroba místo panelu GI patogenů. Například:

 • Pacient pil během kempování vodu z neupraveného vodního zdroje a pravděpodobně je infikován parazitem Giardia. Může tedy být proveden antigenní test pro průkaz toho patogena.
 • Pacient nedávno podstoupil léčbu širokospektrými antibiotiky a pravděpodobně má infekci způsobenou bakterií Clostridium difficile. Může tedy být proveden test pro průkaz toxinu této bakterie.

Může být toto vyšetření provedeno v ordinaci mého lékaře?

Ne, toto vyšetření vyžaduje speciální vybavení a odborné znalosti. Musí být provedeno v laboratoři, která toto vyšetření nabízí.

Proč je možné, že můj ošetřující lékař bude indikovat další vyšetření?

Dodatečné vyšetření může být indikováno pro potvrzení pozitivního výsledku jinou metodou, z důvodu nutnosti vyšetření citlivosti identifikovaného patogena k antibiotikům, nebo proto, že příčina obtíží stále nebyla objasněna.

Jak mohu předejít infekci trávicího traktu?

Není vždy možné předejít infekci GI traktu, ale při dodržování hygienických zásad lze riziko snížit. Nejlepší zásadou je nepít vodu a nejíst potraviny, které mohou být kontaminované a řídit se správnými hygienickými praktikami jako je důkladné a časté mytí rukou. Potraviny, které mohou být kontaminované, například syrové maso a vejce, by měly být dostatečně tepelně upraveny. Mléčné produkty by měly být pasterizované. Uvařené jídlo a potraviny, které jsou servírovány syrové, by se neměly dotýkat žádného povrchu, který by mohl být kontaminovaný. Pokud má některý člen domácnosti průjem, doporučuje se, aby si všichni členové této domácnosti důkladně umývali ruce a dezinfikovali povrchy, na které se často sahá. Nemocná osoba by neměla ostatním připravovat pokrmy a nápoje dokud se neuzdraví.

Při cestách do rozvojových zemí je nejlepší pít pouze balenou vodu a vařené horké jídlo. Je vhodné se vyhnout čerstvému ovoci a zelenině, které si nemůžete sami oloupat. Jídlo od pouličních prodavačů není obecně považováno za bezpečné. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) má výborný zdroj informací pro cestovatele: 2020 Yellow Book Home | Travelers' Health | CDC   

Jak to, že já v zahraničí onemocním po požití jídla, které konzumují i místní obyvatelé aniž by onemocněli?

Na některé bakteriální kmeny jsou místní obyvatelé imunní, protože se již s těmito kmeny setkali. Turistům, kteří imunní nejsou, ale způsobují gastrointestinální obtíže.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. května 2021.