S velkým nárůstem podezření na onemocnění způsobené SARS-CoV-2 je nutné navýšit i počet laboratoří, které budou schopny vzorky od pacientů testovat. Nabízíme přehled laboratoří, které se k 29. 3. 2020 oficiálně zapojily do vyšetřování přímého průkazu původce COVID-19. Zdroj: Státní zdravotní ústav.

Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění COVID-19 se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli viz doporučení WHO: https://www.who.int/.

Výsledky takových testů je třeba pro stanovení diagnózy akutního onemocnění COVID-19 vždy ověřit přímým průkazem viru.

Postupně se řízeně (pod dohledem MZ) zapojují do systému vyšetřování původce COVID-19 další laboratoře. Laboratoře jako zdravotnická zařízení, musí, proto aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován. Důležité je kromě kvality také zapojení do hlášení vyšetřených výsledků a systému konfirmací všech nejasných a pozitivních vzorků v NRL, tak jak je v rámci požadavků WHO zaveden v celém světě a i u nás v ČR. 

Přehled vyšetřujících laboratoří zapojených do systému hlášení a splňujících výše uvedené podmínky k 29. 3. 2020

1SZU Státní zdravotní ústav NRL- 2ZUOV Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - 3FNHK Fakultní nemocnice Hradec Králové - 4NEMCB Nemocnice České Budějovice - 5MOTOL Fakultní nemocnice v Motole - 6NNB Nemocnice Na Bulovce - 7AGELOV Laboratoře Agel a.s. Ostrava - 8FNBRB Fakultní nemocnice Brno - 9DIAGUL Laboratoř Diagnostika Ústí n.L. - 10FNPLZ Fakultní nemocnice Plzeň - 11NLBC Krajská nemocnice Liberec - 12SPADIA SPADIA LAB, a.s. - 13FNOL Fakultní nemocnice Olomouc - 14VIDIA VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. - 15ONTRU Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - 16IFCOR IFCOR klinické laboratoře Blansko - 17AESKOV AESKULAB Ostrava - 18LABINKV Lab In - Institut laboratorní medicíny KV- 19SLNOP Slezská nemocnice v Opavě, CLMI - 20HOMOLKA Nemocnice na Homolce

21TBZLIN Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - 22IKEM Institut klinické a experimentální medicíny (pro vnitřní potřeby IKEM) -23GHC GHC Genetics - 24NEMPCE Pardubická nemocnice 25NLITOMY Litomyšlská nemocnice - 26ZUUL Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - 27SYNCUBE SYNLAB , Laboratoř Praha Cube - 28MEDILA Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o. 29NPKLAT Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice a.s. - 30BRSVAN Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně 31FTN Thomayerova nemocnice - 32NEPROST Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - 33UHKT Ústav hematologie a krevní transfuze - 34CKTCH Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno - 35CGB CGB laboratoř a.s., Ostrava Vítkovice - 36CMBG Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno - 37EUCPHA EUC Laboratoře Praha-  38AESKPHA AESKULAB Hadovka Praha 6 - 39TILIA TILIA LABORATORIES s.r.o., - 40LEMOLO Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a transakční medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc-  41SVUJIH SVÚ Jihlava - 42MUNIBRN Masarykova univerzita, CEITEC, Brno - 43VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - 44AVČB Biologické centrum AV ČR České Budějovice - 45BIOLAB NL - BioLAB, s.r.o. Praha-  46ONPRIB Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - 47TOPELEX Topelex, s.r.o.-  48CYTOGBR Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o. - 49BIOPTPL Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň - 50FNKVCL Centrální laboratoře FNKV - 51SCIMED Scimed Biotechnolgies

52ALGITECH Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum ALGATECH  -53IMG Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., IMG Praha  -54NEMSTRA NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.  -55LMGJIH LMG Nemocnice Jihlava p.o.  -56ONMB Obl. nemocnice Mladá Boleslav a.s., Klaudiánova nemocnice -57SUJBCHO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.  -58JCUCB Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF  -59SYNCB Synlab, Laboratoř České Budějovice  -60SYNBR Synlab, Laboratoř Brno, Modřice  -61SYNCHO Synlab, Laboratoř Chomutov  -62GENVIA GENvia, s.r.o, Praha 9  -63MOUBRNO Masarykův onkologický ústav Brno  -64BIOINOVA Bioinova, s.r.o., ÚEM AV ČR - IBC  -65BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK ve Vestci  -66VALAZL Vaše laboratoře s.r.o., Zlín  -67CESLAB Česká Laboratorní s.r.o., Praha  -68NEMPISEK Nemocnice Písek, a.s.  -69NEMNM Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.  -70PREVEDIG PREVEDIG medical, s.r.o.  -71UVN Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská FN Praha -72SANGLAB Sang Lab – klinická laboratoř s.r.o