Číst a psát umíme všichni, někteří i v mnoha jazycích. V dnešní době ale ještě potřebujeme ovládat také zdravotní gramotnost. Umožňuje nám přímější cestu ke zdravotní péči a preventivním vyšetřením, která nás chrání a včas odhalují rizika nemoci.

Mysleme na zdraví

Problematiku prevence a naší zdravotní „gramotnosti“ objasňuje prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., vedoucí Ústavu lékařské biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni a předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP: „Preventivní programy jsou...

 

Přečtěte si zde: