Právě jste na stránkách mezinárodního zdravotnického portálu, kterým můžete důvěřovat. Jedním z nejužitečnějších ukazatelů věrohodnosti je právě HONcode, který vydává švýcarská organizace pro oblast medicínských informací na internetu. Pokud má web toto logo, máte záruku, že dodržuje jasně daná pravidla a že čtete informace od skutečných odborníků nezatížených reklamou.

Patříme do komunity lidí, kteří věří, že poskytování etických, přesných a důvěryhodných informací o zdraví online čtenářům je důležitým a ušlechtilým závazkem. To je důvod, proč se zavazujeme, že budeme HONcode respektovat a takové informace na našich stránkách poskytovat. 

Naše webové stránky jsou díky své důvěryhodnosti doporučovány mnohými odbornými organizacemi. Jednou z nich je i Národní lékařská knihovna, která na svých stránkách uveřejňuje důvěryhodné zdroje webových informací. 

Ing. Lubomír Stříž, zástupce tohoto nekomerčního projektu, uvedl: „Získat certifikát nebylo opravdu jednoduché. Nám se to podařilo díky dodržení striktních pravidel, která byla nastavena již při vzniku mateřského webu, který slouží pacientům v USA již od roku 2001. V Čechách funguje na adrese www.laboratornitesty.cz/www.labtestsonline.cz a pomáhá pacientům ve snadné orientaci v laboratorních vyšetřeních. Návštěvník se dozví, proč je vyšetřován, jak se na vyšetření připravit, co znamenají jednotlivé údaje na žádance, co znamenají hodnoty mimo referenční mez a jaká další vyšetření mohou následovat. Srozumitelně a přehledně.“ 


Společnost HON (Health On the Net Foundation) byla vytvořena s cílem propagovat zavádění užitečných a spolehlivých zdravotních informací online a umožňovat jejich vhodné a efektivní využívání. Po dvou desetiletích je HONcode nejstarším a nejcennějším kvalitativním ukazatelem online zdravotních informací. HON je nezisková mezinárodní nadace a nevládní organizace.