Rakovina prostaty je v současné době druhým nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním u mužů. Proto se vědci z celého světa snaží najít další možnosti testování, které by zpřesnily diagnostiku karcinomu prostaty a zároveň ulevily mužům od invazivních zákroků.

Vědci z University of Michigan zveřejnili výsledky výzkumu testu, který ve vzorcích moči diagnostikuje rakovinu prostaty. Test nazvaný MyProstateScore 2.0 (MPS2) hledá 18 různých genů spojených s nádory vysokého stupně. „Pokud jste v tomto testu negativní, je téměř jisté, že nemáte agresivní rakovinu prostaty," uvedl v tiskové zprávě doktor Arul Chinnaiyan, profesor patologie a urologie na michiganské univerzitě.

Tento test má velký potenciál ušetřit muže od biopsie prostaty, která v současné době určuje definitivní diagnózu na základě histologického vyšetření odebraného vzorku z prostaty. Biopsie prostaty je invazivní zákrok, při kterém se odebírá vzorek tkáně prostaty k histologickému rozboru. Ten spočívá v důkladném prozkoumání tkáně pod mikroskopem, přičemž se hledají abnormální buňky. Dává jasnou odpověď, zda se jedná o onemocnění zhoubné či nezhoubné.

K vytvoření testu Dr. Chinnaiyan a jeho kolegové nejprve využili veřejně dostupné databáze obsahující více než 58 000 genů spojených s rakovinou prostaty. Tento počátečního soubor zúžili na 54 genů a následným testováním vybrali 18 genů, které měly přímý vztah s rakovinou vysokého stupně. Tyto geny nyní tvoří MPS2.

Výsledky studie ukázaly, že test MPS2 správně identifikoval 95 % karcinomů prostaty GG2 a 99 % karcinomů, které měly GG3 nebo vyšší (systém řazení nádorů podle závažnosti). Podle výpočtů týmu by použití MPS2 snížilo zbytečné biopsie o 37 %. Pokud by byla do měření zahrnuta velikost prostaty, pak by se zabránilo 41 % biopsií. Pro srovnání, pouze 26 % biopsií by bylo možné se vyhnout pomocí PHI (krevní test nazývaný index zdraví prostaty (PHI) měří různé formy PSA a může lékařům pomoci určit, zda je potřeba biopsie).

Podle autorů studie může tento test moči poskytnout větší přesnost při určování, kdo by měl podstoupit biopsii prostaty, může také pomoci posoudit pravděpodobnost, že rakovina je klinicky významná a potřebuje léčbu. Přesnost MPS2 nabízí potenciál pro přímou aplikaci na úrovni primární péče (tj. negativní test vylučuje onemocnění vysokého stupně; pozitivní test vyžaduje zásah specialisty).

 

Zveřejněná studie: https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2817657 

Histopatologický stupeň nádoru: https://www.linkos.cz/slovnicek/histopatologicky-stupen-grade/

Biopsie prostaty: https://www.labtestsonline.cz/rakovina-prostaty.html

Rakovina prostaty a její včasné odhalení pomocí krevního markeru PSA: https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/zhoubne-nadory-varlat.html