Jde o technologie využívající pomnožení nukleové kyseliny virů přítomné v odebraných vzorcích. Jedná se o přímý průkaz přítomnosti virové RNA či DNA, na rozdíl od detekce specifických protivirových protilátek, které vznikají cca s 10denním zpožděním. Největší výhodou je rychlost a přesnost. "V Klatovském nemocnice je výsledek doručen do 30 minut od odběru a to prakticky odpovídá běžnému testování pomocí méně přesných antigenní testů," říká primář klinických laboratoří Klatovské nemocnice Richard Pikner.

Tyto testy se nazývají Nucleic Acid Amplification Test, neboli NAAT. NAAT pro SARS-CoV-2 (covid-19) specificky identifikují sekvence RNA (ribonukleové kyseliny), které tvoří genetický materiál viru.

NAAT metody lze rozdělit do 2 skupin

První skupinou jsou nejčastěji užívané Reverzní transkripční polymerázová řetězová reakce (RT-PCR), které jsou velmi citlivé, využívají stanovení v sériích, desítkách až stovkách vzorků. Ale 1 cyklus trvá i extrakcí virové RNA několik hodin. Existují metody i rychlé rtPCR technologie např. GenExpert, které umožňují stanovení jednoho až několik vzorků současně během1 hodiny? Jejich nevýhodou je cena vyšetření, která je několikanásobně vyšší než u běžného rtPCR.

Druhou skupinu metod tvoří metody izotermální amplifikace virové RNA (iNAAT). Tyto metody jsou rychlejší, levnější. Analýza se většinou provádí po jednotlivých vzorcích, ale mají mírně nižší citlivost, která je však dostačující k detekci přítomnosti aktivně probíhající virové infekce.
Oproti antigenním testům jsou specifické a několikanásobně citlivější.

Mezi technologie iNAAT se řadí i přístroj ID now, firmy ABOOTT uvedený na trh v roce 2014 a využívající technologii NEAR (Nicking endonuclease amplification reaction). Na tomto přístroji lze detekovat přítomnost viru chřipky A i B, RSV viru a Streptokoku skupiny A2.  Od srpna 2021 (povolení americké FDA) je k dispozici i stanovení viru SARS-CoV-2 (covid-19).

Přístroj provádí stanovení po 1 vzorku, ale jeho největší výhodou je rychlost 5–13 minut do definitivního výsledku. Na stanovení se používají výtěry z nosohltanu (nejpřesnější), nosu a zadní části dutiny ústní. Výhodou je i cena vyšetření, která se blíží úhradě za běžný rtPCR test, přičemž přístroj je několikrát levnější, než jiné rychlé rtPCR technologie. 

V České republice umožnilo Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny využívat tuto technologii od ledna 2022. Jsou schváleny pro užití v nemocnicích s akutním příjmem pacientů, kdy je nezbytné rychle znát výsledek testu, tj. jestli pacient má či nemá covid-19.

V Klatovské nemocnici a.s. funguje přístroj od ledna 2022, dříve již fungoval ve Fakultní nemocnici Motol a přidávají se další nemocnice v Domažlicích, Stodu, v Rokycanech…

V diagnostice covid 19 přístroj ID now a podobné technologie iNAAT představují velkou pomoc. Rychlá diagnostika totiž pomůže nasadit u pozitivně testovaných mnohem dříve adekvátní léčbu a také nepřímo umožní nemocnicím navýšit hospitalizační péči včetně plánované operativy.