V duchu této naléhavé otázky probíhá od dubna do konce června v čekárnách praktických lékařů a na internetu kampaň zaměřená na prevenci a lepší informovanost pacientů.

Projekt zastřešuje nezisková organizace Zdravotní gramotnost národa, z.ú., informačním garantem je LabTestsOnline. Letáček k nahlédnutí zde.

Váš Lab Tests Online Team