Různé země, různá doporučení. Je bezpečná vzdálenost 2 metry nebo 1,5 metrů nebo 6 stop? Podle většiny vědců jsou tyto vzdálenosti zcela nedostatečné, protože virovou nálož nenesou jen velké kapénky, které vznikají při kašli a kýchání, ale i ty drobné aerosoly, které jsou vydechovány při běžném mluvení. Dalším nebezpečím jsou i běžci a cyklisté, kteří sportují bez roušek a viry za nimi zůstávají v koridoru.

Přinášíme vám několik článků, které se této problematice věnují. Některé výzkumy probíhaly i před současnou pandemií.

Jsou 2 metry dostatečné pro společenský odstup? Vědkyně MIT říká, že kapičky nesoucí koronavirus mohou cestovat až do 8 metrů.

Lydia Bourouiba, docentka na MIT, roky zkoumala dynamiku výdechů (například kašle a kýchání) a zjistila, že výdechy způsobují plynné mraky, které mohou cestovat až 8,2 metru. Její výzkum by mohl mít důsledky pro celosvětovou pandemii COVID-19, i když opatření požadovaná WHO a CDC si vyžadují prostor 1,8 m.

"Je naléhavě nutné revidovat pokyny, které v současné době vydává WHO a CDC, pokud jde o potřeby ochranných prostředků, zejména pro přední zdravotnické pracovníky," řekla Bourouiba pro U.S. TODAY

https://medicalxpress.com/news/2020-04-meters-social-distancing-mit-droplets.html

 

Mohou běžci šířit viry dále než 1,8 metrů? Vědci navrhují vyhnout se proudu vzduchu, který vydechují.

Běžci a cyklisté zanechávají za sebou proud částic, takže podle nové simulace, kterou provedli inženýři v Belgii a Nizozemsku, má smysl zůstat daleko od nich nebo se pohybovat na druhé straně. Pokud někdo vydechuje, kašle nebo kýchá při chůzi, běhu nebo jízdě na kole, většina mikročástic zůstává v proudu za běžcem nebo cyklistou,“ napsal Blocken.“ Další člověk, který běží nebo jede na kole těsně za touto osobou se pak pohybuje skrz tento oblak kapiček."

https://medicalxpress.com/news/2020-04-runners-spew-viruses-feet-scientists.html

 

Jak důležitá je řeč při přenosu koronaviru?

Normální řeč jednotlivců, kteří jsou asymptomatičtí, ale infikovaní koronavirem, může podle vědců z University of California v Davisu produkovat dostatek aerosolových částic k přenosu infekce. Ačkoli není dosud známo, jak je to důležité pro šíření COVID-19, zdůrazňuje to potřebu přísných sociálních distančních opatření.

 " Vědci zabývající se aerosoly se musí semknout a vyřešit současnou výzvu, kterou představuje COVID-19. Také nám to pomůže lépe se připravit na nevyhnutelné budoucí pandemie," uzavírá Ristenpart a jeho kolegové.

https://medicalxpress.com/news/2020-04-important-speech-transmitting-coronavirus.html