French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety vydala zprávu o možnosti kontaminace potravin nemocnou osobou nebo asymptomatickým nosičem viru SARS-CoV-2 a dále také o citlivosti viru na teploty při vaření.

Odborníci vyloučili možnost přímého přenosu viru potravinami získanými z kontaminovaného zvířete. Byla zkoumána pouze hypotéza kontaminace potravin nemocnou osobou nebo asymptomatickým nosičem viru SARS-CoV-2. K tomu může dojít prostřednictvím respiračních kapiček z kontaminovaného pacienta. Byla však také nastolena otázka fekálně-orální cesty, protože u některých pacientů byly ve stolici zjištěny virové částice. Skupina odborníků dospěla k následujícím závěrům:

Na základě současného stavu znalostí lze vyloučit přenos viru SARS-CoV-2 přímo trávicím traktem. Ve skutečnosti, i když byl virus pozorován ve stolici pacientů, pravděpodobně to bylo způsobeno cirkulací viru v krvi, po respirační infekci, nikoli prostřednictvím trávicího traktu. Nelze však zcela vyloučit možnost infekce dýchacích cest během žvýkání.

Stejně jako u jiných známých koronavirů je i tento nový virus citlivý na teplotu vaření. Tepelné ošetření při 63 ° C po dobu 4 minut (teplota použitá při přípravě horkých potravin ve veřejném stravování) může snížit kontaminaci potraviny faktorem 10 000.

Infikovaná osoba může kontaminovat jídlo přípravou nebo manipulací špinavýma rukama nebo prostřednictvím infekčních kapiček vzniklých při kašli nebo kýchání. Správné hygienické postupy při správném používání jsou účinným způsobem, jak zabránit kontaminaci potravin virem SARS-CoV-2.

Celou zprávu uloženou ve formátu PDF si můžete přečíst zde: 

COVID-19 cannot be transmitted by either farm animals or domestic animals

Údaje také zveřejnil Státní zdravotní ústav.