Světový den zdraví 2024: „Moje zdraví, moje právo“

Letošní téma bylo zvoleno tak, aby prosazovalo právo každého a všude na přístup ke kvalitním zdravotnickým službám, vzdělání a informacím, stejně jako k bezpečné pitné vodě, čistému vzduchu, dobré výživě, kvalitnímu bydlení, důstojným pracovním a ekologickým podmínkám a svobodě, bez diskriminace.

Umět se informovaně rozhodovat o svém zdraví

Jedno z témat, které rezonuje v České republice – mít dostatečné množství kvalitních informací, které umožní lidem činit správná rozhodnutí o svém zdraví. Mohlo by se zdát, že nám záplava informací na internetu poskytuje dostatek možností, ale zdání klame. Vybrat ty relevantní vyžaduje mnohdy značnou dávku zdravotní gramotnosti. Proto je důležité čerpat z ověřených zdrojů, informace porovnávat a učit se je využívat pro zdraví svoje i zdraví svých blízkých.

Ing. Lenka Nováková, koordinátorka informačního projektu LabTestsOnline, uvádí: „Stoupá počet lidí, kteří chtějí být aktivní při svém uzdravování. Proto existuje již 16 let česká verze mezinárodního nekomerčního projektu LabTestsOnline, která se snaží pomáhat lidem, aby se lépe orientovali v laboratorních vyšetřeních, aby věděli, co znamenají výsledky laboratorních testů, ale také aby rozuměli tomu, co jim lékař říká.“

Na stránkách tohoto projektu www.laboratornitesty.cz můžete najít odpovědi na otázky: Proč se nechat vyšetřit, co vám budou vyšetřovat, co výsledek vyšetření znamená. Srozumitelně jsou zde popsány různé nemoci a testy, které je mohou odhalit. Najdete tady i slovníček, který vám stručně jednotlivé zkratky na žádance vysvětlí. Máte dokonce příležitost v sekci otázky konzultovat svůj vlastní problém. „Projekt pomáhá v 10 zemích světa a troufám si říct, že je u nás svou odborností a rozsahem naprosto ojedinělý," doplňuje Lenka Nováková.  

Zdravotní gramotnost je úkol číslo jedna. Je nesmírně důležité zajímat se o zdraví a rozumět mu.  Když chceme znát, tak se vzděláváme, rozumíme, jsme sebevědomější a poznání umíme využít ke svému prospěchu.

Zdroj informací: https://www.who.int/