Stárneme všichni, ale proč jsou někteří lidé zdravější? Co je příčinou drastických zdravotních rozdílů u dospělých ve stejném věku? Nejnovější výzkum pomáhá vysvětlit souvislost mezi celoživotním vystavením stresu a klesající vitalitou imunitního systému.

Stres ve formě traumatických událostí, pracovního vypětí a chronického stresu urychluje stárnutí imunitního systému a potenciálně zvyšuje riziko rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a nemocí způsobených infekcemi, jako je COVID-19.

"Vzhledem k tomu, že světová populace stárne, je nezbytné porozumět rozdílům ve zdraví souvisejícím s věkem. Změny imunitního systému související s věkem hrají zásadní roli při zhoršování zdraví," řekl hlavní autor studie Eric Klopack z University of Southern Carolina.

S vyšším věkem imunitní profil člověka slábne a v krevním oběhu se vyskytuje příliš mnoho „opotřebovaných“ bílých krvinek a velmi málo „čerstvých“ bílých krvinek připravených vypořádat se s novými vetřelci. Imunitní stárnutí je spojeno nejen s rakovinou, ale také s kardiovaskulárním onemocněním, zvýšeným rizikem zápalu plic, sníženou účinností vakcín a stárnutím orgánového systému.

Co je ale příčinou zdravotních rozdílů u dospělých ve stejném věku? Pro tyto účely vědci analyzovali dotazníkové odpovědi 5 744 dospělých Američanů ve věku nad 50 let. K tomu analyzovali vzorky krve od účastníků průtokovou cytometrií, laboratorní technikou, která počítá a klasifikuje krevní buňky, které se pohybují v úzkém proudu před laserem.

Podle očekávání měli lidé s vyšším skóre stresu zdánlivě starší imunitní profily, s nižším procentem čerstvých bojovníků s nemocemi a vyšším procentem těch opotřebovaných.

Některé zdroje stresu neumíme ovládat, ale můžeme se účinně bránit.

Minulé výzkumy naznačují, že proces snižování produkce imunitních buněk urychlují faktory životního stylu, jako je špatná strava a nedostatek pohybu, které jsou oba spojeny se sociálním stresem. Studie ukázala, že lidé, kteří zažívají více stresu, mají horší stravovací a cvičební návyky, což částečně vysvětluje, proč jejich imunitní systém stárne rychleji. Proto zlepšení stravy a cvičení u starších lidí může pomoci snížit imunitní stárnutí spojené se stresem.

Zdroj informací www.medicalxpress.com a informační portál  www.labtestsonline.cz