Smrt se stala věcí veřejnou. Lidé diskutují o počtu úmrtí v souvislosti s nemocí COVID-19, odborníci varují před záměnou příčiny úmrtí v souvislosti s nákazou koronavirem. Ale co říkají čísla? ČSÚ rychle zareagoval a rozhodl se zveřejňovat předběžná data o počtu zemřelých v týdenních cyklech. Data průběžně aktualizujeme.

Podle dosud dostupných údajů zemřelo ve dnech 30. 12. 2019 až 5. 4. 2020 celkem 32 295  obyvatel České republiky což je zhruba o 350 méně, než jaké udávají výsledky pro stejné období roku 2019. 

Údaje o počtu zemřelých vychází z běžné evidence demografických událostí, kdy za každé úmrtí na území ČR je vyplňováno matričními úřady statistické hlášení o úmrtí. Informace o počtu přijatých a zpracovaných hlášení za zemřelé obyvatele Český statistický úřad doposud pravidelně zveřejňoval ve čtvrtletní periodicitě a to 73. den po skončení referenčního období.

„Díky nasazení našich zaměstnanců se nám podařilo rozšířit a uspíšit předběžné výstupy o počtu zemřelých. Data budeme od dnešního dne aktualizovat v týdenním cyklu, přičemž zveřejněné údaje budou pokrývat ty týdny, kde bude počet zpracovaných statistických hlášení o úmrtí vyhodnocen jako dostatečně úplný pro zveřejnění předběžných počtů zemřelých,“ vysvětluje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Výsledné načasování zveřejnění jednotlivých týdnů je tak výsledkem vybalancování potřeby dostatečné úplnosti údajů a snahy o co nejvčasnější zveřejnění předběžných výsledků.

Číslo týdne

Počet zemřelých  2020*

Počet zemřelých

2019

Počet zemřelých

2018

Průměrný
počet zemřelých
2011–2019

Celkem 1. – 14. týden

32 295

32 645

34 512

32 188

1.

2 299

2 321

2 143

2 306

2.

2 304

2 290

2 126

2 248

3.

2 230

2 311

2 230

2 280

4.

2 321

2 365

2 190

2 290

5.

2 350

2 497

2 216

2 342

6.

2 340

2 445

2 404

2 386

7.

2 383

2 509

2 602

2 391

8.

2 332

2 496

2 754

2 395

9.

2 338

2 313

2 819

2 349

10.

2 272

2 383

2 994

2 317

11.

2 281

2 262

2 782

2 283

12.

2 301

2 198

2 607

2 241

13.

2 267

2 124

2 383

2 203

14.

2 277

2 131

2 262

2 159

 
Data budeme postupně přidávat. 

zdroj: Český statistický úřad, 26. května 2020