Jak jsme vás dříve informovali, 17. října tr. proběhlo v budově Karolina slavnostní setkání s médii, zaměřené na 10. výročí spuštění české verze Lab Tests Online. Akce se zúčastnili přední lékařští odborníci, zástupce Ministerstva zdravotnictví prof. Prymula a za zdravotní pojišťovny Ing. Friedrich a Ing. Šmehlík.

Za tým Lab Tests Online měl úvodní slovo prof. Zima, rektor Univerzity Karlovy a prof. Racek, předseda České společnosti klinické biochemie. Z odborníků vystoupili prof. Vráblík, předseda České společnosti pro aterosklerózu, prof. Linhart, vědecký sekretář České kardiologické společnosti, prof. Fínek, člen výboru České onkologické společnosti a prof. Škrha, předseda České diabetologické společnosti.

Všichni se shodli na velkém významu prevence, důležitosti vysoké zdravotní gramotnosti obyvatel, ke kterým velkou měrou přispívá i webový portál Lab Tests Online. Portál zvyšuje informovanosti laické veřejnosti o laboratorní diagnostice a v jednotlivých případech předává validní informace o laboratorních testech, nemocích a také screenigu.

Náměstek ministra zdravotnictví prof. Prymula, zástupce Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Friedrich a i náměstek VZP Ing. Šmehlík informovali o jejich podpoře projektů, které se zaměřují na zdravotní gramotnost a předávají ověřené, odborně garantované informace.

Podle ministerstva zdravotnictví lidé v Česku často nerozumí anebo nechtějí rozumět svým lékařům. Nízká zdravotní gramotnost komplikuje léčbu a odhadem ročně stojí 12 miliard korun. 

Poděkování patří i České televizi, že přijala výzvu a svým dílem přispívá k šíření zdravotní gramotnosti.

 Více na https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000101019/video/651399?fbclid=IwAR1jnFzTUbqRl8G4wqpYPT6Yiig0hFpY2Oya_35VNsjymuzRf-Rdckhysjs