Studie více než 20 000 zdravotnických pracovníků ve Velké Británii zjistila, že většina lidí, kteří se zotaví z COVID-19, bude pravděpodobně imunní ještě několik měsíců poté.

Studie s názvem SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation (SIREN) dospěla k závěru, že imunitní odpovědi z prodělané infekce snižují riziko opětovného onemocnění o 83 % po dobu nejméně 5 měsíců.

„V průběhu minulého roku zprávy o opakovaných infekcích SARS-CoV-2 otřásly důvěrou ve schopnost imunitního systému udržovat jeho obranu proti viru. Průběžné výsledky studie zmírňují některé z těchto obav," uvedla na tiskové konferenci vedoucí SIREN Susan Hopkinsová, hlavní lékařská poradkyně v Public Health England v Londýně. „Data naznačují, že přirozená imunita může být stejně účinná jako očkování, alespoň během pětiměsíčního období, které studie doposud pokrývala."

Nakažlivost při reinfekci

Data naznačují, že opakované infekce jsou vzácné – vyskytly se u méně než 1 % z přibližně 6 600 účastníků, kteří již dříve onemocněli COVID-19. Vědci však také zjistili, že lidé, kteří jsou znovu infikováni, mohou nést vysokou hladinu viru v nose a krku, i když nevykazují příznaky. Taková virová zátěž byla spojena s vysokým rizikem přenosu viru na ostatní!
"Reinfekce je docela neobvyklá, takže to je dobrá zpráva," říká imunolog John Wherry z University of Pennsylvania ve Filadelfii." Ale pobíhat bez roušky stejně nesmíme."

Pravidelný screening

SIREN je největší studií o reinfekci koronaviry, která systematicky vyšetřuje asymptomatické infekce, uvedl Hopkins. Každé dva až čtyři týdny se účastníci podrobí krevním testům na protilátky SARS-CoV-2 a také testům PCR k detekci samotného viru.
Během 5 měsíců našel tým 44 možných reinfekcí. Ve skupině 14 000 účastníků, kteří nebyli dříve infikováni, bylo na virus pozitivně testováno 318 lidí.
Některé z reinfekcí se stále hodnotí, řekl Hopkins. Všech 44 je považováno za „možnou" reinfekci a bylo klasifikováno na základě testů PCR v kombinaci se screeningovými opatřeními ke snížení rizika opětovné detekce viru z počáteční infekce. Zatím pouze 2 z těchto 44 případů prošly přísnějšími testy, které byly klasifikovány jako „pravděpodobné". Studie nehodnotila, zda byly příznaky během druhé infekce lepší nebo horší než během první infekce, ale Hopkins poznamenává, že pouze asi 30 % lidí s možnou reinfekcí hlásilo nějaké příznaky, ve srovnání se 78 % účastníků, kteří prodělali infekci poprvé.

Zdroj:  https://www.nature.com/articles/d41586-021-00071-6