Včasná detekce rakoviny močového měchýře může zlepšit klinické výsledky a míru přežití, podobně jako u jiných druhů rakoviny. Nedávná studie ukázala, že test moči by mohl být použit k detekci 10 specifických genů, které by mohly pomoci předpovědět rakovinu močového měchýře.

Rakovina močového měchýře je 10. nejčastější rakovinou na světě a čtvrtou nejčastější rakovinou u mužů. Onemocnění se vyvíjí, když se buňky tkáně močového měchýře začnou nekontrolovatelně oddělovat. Maligní rakovina močového měchýře se může rychle šířit a může být život ohrožující. Včasná detekce a identifikace nejvíce ohrožených osob je proto zásadní.

Studie zjistila, že genové mutace by mohly být detekovány pomocí vzorků moči a mohly by být použity k účinné předpovědi rakoviny močového měchýře až 12 let před diagnózou. Výzkumníci sdíleli výsledky studie na výročním kongresu Evropské urologické asociace (EAU). Autoři tvrdí, že je zapotřebí dalšího výzkumu, ale naznačují, že jejich test by mohl pomoci stratifikovat riziko pro pacienty, kteří mají krev v moči.

Závažnost rakoviny močového měchýře

Rakovina močového měchýře je běžným typem rakoviny, která postihuje přibližně 1 z 28 mužů a 1 z 91 žen během jejich života. Míra přežití rakoviny močového měchýře je nejvyšší, pokud je rakovina lokalizována do buněk lemujících vnitřek močového měchýře nebo se nerozšířila mimo močový měchýř. Včasná detekce a diagnostika jsou tedy kritickými součástmi účinné léčby.

Vědci se stále snaží pochopit plný rozsah genových mutací, které přispívají k riziku rakoviny močového měchýře.

Účinný test na rakovinu močového měchýře

Výzkumníci v této studii použili vzorky moči, aby se podívali na specifické genové mutace. Svůj výzkum zahájili pomocí testu UroAmp, který může zkoumat mutace v šedesáti genech. Odtud se podívali na podmnožinu deseti genů, o kterých věřili, že budou nejpřínosnější při předpovídání rakoviny močového měchýře.

Autor studie, Dr. Michael Johnson, urolog z Washingtonské univerzity v Siteman Cancer Center, vysvětlil užitečnost zkoumání této podskupiny mutací:

„Autoři studie odebrali vzorky moči od pacientů s rakovinou močového měchýře a kontrolami (např. bez rakoviny močového měchýře) a provedli genomické profilování. Analyzovali 60 genů pro mutace a nakonec našli 10 nejvíce prediktivních genů. Menší sada může být výhodná, takže mohou provést test rychleji / levněji. Testovali svůj panel genů na jiných vzorcích a zjistili, že mohou být schopni detekovat pacienty, kteří měli rakovinu. Navíc mohou být schopni identifikovat pacienty, kteří pravděpodobně budou mít horší výsledky.“

Vědci nakonec zkoumali 29 jedinců, u kterých se vyvinula rakovina močového měchýře. Modifikovaný test UroAmp přesně předpověděl vývoj rakoviny močového měchýře u 66 % účastníků až dvanáct let předtím, než účastníci obdrželi klinickou diagnózu. Předpověděl také rakovinu močového měchýře

u 86 % účastníků až sedm let před klinickou diagnózou.

Omezení studia a pokračující výzkum

Dr. Johnson také informoval o možných překážkách použití tohoto testu v rutinní klinické praxi: „Je třeba provést spoustu výzkumů, než bude test připraven k rutinní praxi. Především je třeba tyto nástroje ověřit na větší populaci. Bude nutné zjistit, jak tento nástroj funguje u pacientů různých etnik, věku a stadií rakoviny. Tyto testy také zvýší náklady na systém zdravotní péče. Pojistné krytí může být náročné, zvláště pokud pacienti nemají diagnózu rakoviny močového měchýře.“

Autor studie Trevor G. Levin, Ph.D. poznamenal MNT: „Tato studie poskytuje důležitý genetický pokrok v pochopení toho, jak se rakovina močového měchýře vyvíjí. Je velmi zajímavé, že mutace získané v průběhu života, které vedou ke vzniku rakoviny, mohou být detekovány neinvazivně v moči roky před klinickou diagnózou. To poskytuje potenciální příležitost k identifikaci vysoce rizikových pacientů a k včasnému zásahu v okamžiku, kdy se dá rakovina ještě léčit.“

Zdroj: MedicalNewsToday