Často se o něm píše, ale stále si velké množství lidí myslí, že zvýšenou hladinu cholesterolu mají jen obézní lidé. Nebo že cholesterol přijímáme pouze tučnou potravou. Přesvědčeni jsou také o tom, že v těle putují dva cholesteroly, jeden hodný a jeden zlý. Proto informační portál LabTestsOnline.cz nabízí podrobné informace zpracované lékaři a garantované ČSKB, aby mezi lidmi podporoval zdravotní gramotnost.

Kolik tedy těch cholesterolů je?

Všechny látky tukové povahy mají jednu společnou vlastnost, a to špatnou rozpustnost ve vodě. To je důvod, proč nemohou být volně rozpuštěné v krvi, která je prostředím na vodné bázi. Přenos cholesterolu (i dalších tuků) krví na místo jejich zpracování je zajištěný pomocí speciálních nosičů, které se nazývají lipoproteiny. Těch existuje více typů, zatímco cholesterol je jen jeden. Zda bude „hodný“, nebo „zlý“, záleží na tom, na jakém nosiči je navázaný. Pokud je ve větší míře navázaný na lipoproteinech, které ho roznášejí do tkání, pak může škodit. Může se ukládat do stěn tepen a způsobovat zde aterosklerózu (tvorbu aterosklerotických plátů s následným zánětem cévní stěny), která může nakonec dospět až k uzávěru postižené tepny. Typickými roznašeči cholesterolu jsou lipoproteiny o nízké hustotě neboli LDL (low-density lipoprotein). Typickými sběrači jsou lipoproteiny o vysoké hustotě neboli HDL (high-density lipoprotein). Ty naopak transportují přebytečný cholesterol z periferních tkání do jater, kde je odbouráván. Proto je HDL obrazem něčeho, co je v podstatě příznivé; odnímání přebytku cholesterolu z tkání, kde ho není třeba. Ale cholesterol je stále jen jeden. 

Kde se cholesterol v těle bere?

Cholesterol v organismu má původ buď v potravě (exogenní cholesterol), nebo se jedná o cholesterol, který si organismus sám vyrobil (endogenní cholesterol). Bohatými exogenními zdroji jsou potraviny živočišného původu jako například maso, vnitřnosti, tučné sýry apod. (v potravinách rostlinného původu cholesterol není obsažený). Většina cholesterolu v našem organismu je však původu endogenního. Jeho nadprodukce je zpravidla hlavní příčinou hypercholesterolémie neboli zvýšené hladiny (cholesterolu) v krvi. 

Vysoký cholesterol mají i hubení lidé 

Problém je, že velká část lidí s vysokým cholesterolem má k tomu genetickou vlohu, která je různě silná. Z velké části je způsobená poruchami využití cholesterolu. Ale zcela všichni mohou modifikovat výslednou hladinu cholesterolu a riziko onemocnění poměrně významně stravou a pohybovým režimem. To ale neznamená, že všichni lidé se zvýšenou hladinou cholesterolu mají nějakou vrozenou (geneticky podmíněnou) metabolickou poruchu. Je samozřejmě i druhá skupina pacientů, kteří si za svou hypercholesterolémii mohou z větší části sami svým nevhodným životním stylem (např. nadměrným příjmem živočišných tuků, nedostatkem pohybu apod.). 

Ať je vaše hladina cholesterolu ovlivněna čímkoliv, je důležité upravit životní styl. Změna jídelníčku by měla být základním opatřením při léčbě zvýšené hladiny cholesterolu. Bude samozřejmě účinnější u pacientů, u kterých je hypercholesterolémie důsledkem nadměrného příjmu cholesterolu a nasycených tuků potravou. A samozřejmě je velmi důležité hladinu cholesterolu pravidelně sledovat. Každý dospělý člověk v ČR má nárok na vyšetření jeho hladiny v rámci pravidelných preventivních prohlídek, které by měli zajišťovat praktičtí lékaři. Vlastní stanovení cholesterolu (včetně HDL a LDL-frakce) provádí většina biochemických laboratoří. Proto si lidé mohou zajít na vyšetření i jako samoplátci. Více informací na portálu www.labtestsonline.cz

Připravila Mgr. Lenka Sládková a MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA z Ústavu klinické biochemie a hematologie FN a LF UK v Plzni