Odborníci ze Standford University v USA zjistili, že přibližně jeden z 10 lidí, kteří na pohotovostech vykazují příznaky respiračního onemocnění a u kterých je následně diagnostikován běžný respirační vir, je infikován současně virem COVID-19. Tato zjištění zpochybňují předpoklad, že lidé pravděpodobně nebudou mít COVID-19, pokud budou mít jiný typ virových respiračních onemocnění. Toto má zásadní vliv na mechanismus testování.

Pacienti COVID-19 jsou často infikováni i jinými respiračními viry

Předběžné výsledky studie

Krista Conger, Stanford University Medical Center

Podle předběžné analýzy vedené Ianem Brownem, profesorem urgentní medicíny na Stanfordově lékařské fakultě, je přibližně pětina lidí s COVID-19 infikována i jinými viry.

Analýza navíc zjistila, že přibližně jeden z 10 lidí, kteří na pohotovostech vykazují příznaky respiračního onemocnění a u kterých je následně diagnostikován běžný respirační vir, je infikován současně virem COVID-19.

Tato zjištění zpochybňují předpoklad, že lidé pravděpodobně nebudou mít COVID-19, pokud budou mít jiný typ virových respiračních onemocnění.

"V současné době, pokud je pacient pozitivně testován na jiný respirační virus, jsme přesvědčeni, že nemá COVID-19," řekl Nigam Shah, MBBS, Ph.D., docent medicíny a biomedicínských věd na lékařské fakultě." Avšak vzhledem k míře koinfekce, kterou jsme pozorovali v tomto vzorku, je to nesprávný předpoklad."

K identifikaci infikovaných osob a zpomalení šíření choroby je nezbytné přesné a rychlé testování na SARS-CoV-2, virus, který způsobuje COVID-19.  Pochopení pravděpodobnosti společné infekce je v tomto procesu důležitým krokem.

„Nemocnice mají omezený přístup k testování COVID,“ řekl Brown. „V některých případech může být pacient s respiračními příznaky nejprve testován na virus bez COVID. Pokud dojde k diagnóze chřipky nebo rinoviru nebo jiného respiračního viru , může nemocnice propustit pacienta bez testování COVID, přičemž dochází k závěru, že alternativní diagnóza je příčinou symptomů. “

Brown a jeho kolegové analyzovali 562 lidí nedávno testovaných na COVID-19 na Stanford Health Care's Marc a Laura Andreessen Emergency Department. Čtyřicet devět z těchto lidí bylo pozitivních na infekci SARS-CoV-2.

Z 562 lidí bylo 517 testováno také na přítomnost dalších běžných respiračních virů, jako je chřipka A a B, rinovirus, adenovirus a několik typů pneumonie. Sto dvacet sedm mělo pozitivní výsledek na jeden z těchto dalších respiračních virů.

Z lidí testovaných na SARS-CoV-2 a další respirační viry bylo u jedenácti lidí – nebo asi 22 % ze 49 potvrzených případů COVID-19 a 8,7 % ze 127 lidí s jinými respiračními viry nakaženo koinfekcí s oběma druhy virů.

Vědci sdíleli svá zjištění 18. března na Media.com, online publikační platformě, na žádost Kalifornského ministerstva veřejného zdraví.

zdroj informací zde: Medical Xpress