Černý kašel: přenos, příznaky, diagnostika, léčba a prevence

V posledních dne stále častěji čteme a slyšíme o rostoucím počtu případů černého kašle; jejich počet přesahuje tři tisíce a stále stoupá, přičemž v r. 2021 bylo diagnostikováno jen 51 onemocnění a v r. 2022 pak 96 onemocnění.

Co onemocnění vyvolává a jak se přenáší?

Černý kašel je bakteriální onemocnění, původce se jmenuje Bordetella pertussis. Přenos je jako u většiny respiračních onemocnění kapénkovou nákazou při smrkání a kašli. Inkubační doba je obvykle 7 – 10 dní, ne delší než 21 dní.

Jaké jsou příznaky černého kašle?

Začíná jako běžné nachlazení (kýchání, rýma, mírná horečka a slabý kašel). Když se neléčí, během dvou týdnů přechází v intenzivní kašel, po kterém je často typické „zakokrhání“. Záchvaty často končí vykašláním hustého průhledného hlenu, často následuje zvracení. K záchvatům kašle nejprve dochází v noci a pak se častěji objevují i ve dne. Mohou trvat jeden až dva měsíce. U malých dětí mohou po záchvatech kašle následovat krátké zástavy dechu.

Nejzávažnější je průběh onemocnění u kojenců, u osob s onemocněním plic a u starých jedinců. Chorobu mohou doprovázet vážné zápaly plic a selhání krevního oběhu. U mladých a zdravých jedinců nemívá černý kašel závažný průběh ani následky, jsou však nejčastěji nakaženi a mohou se stát zdrojem nákazy.

Jak se černý kašel diagnostikuje a léčí?

Diagnostiku provede lékař na základě klinických příznaků, které však zejména v počátku jsou netypické, a na základě laboratorních testů. Lze stanovit protilátky IgA a IgG proti pertusovému toxinu. Vhodné je potvrzení onemocnění nárůstem titru protilátek v druhém vzorku, odebraném za 2 – 3 týdny. Tento způsob však prokáže až pozdější fáze onemocnění.

Časnou diagnostiku představuje průkaz DNA Bordetella pertussis ve výtěru z nosohltanu. Předpokladem je správně provedený výtěr.

Černý kašel se dá léčit vhodnými antibiotiky; důležité je léčbu zahájit včas, aby onemocnění nepřešlo do fáze dráždivého kašle.

Jaká je prevence onemocnění?

Jednoznačně očkování. Kojenci jsou proti černému kašli (a dalším pěti závažným onemocněním) očkováni tzv. hexavakcínou, 2 – 3 přeočkování jsou nutná. U dospělých se užívá vakcína proti černému kašli, záškrtu a tetanu. Vakcína proti samotnému černému kašli není k dispozici.

Doporučuje se, aby i dospělí byli pravidelně přeočkováváni: současná vakcína neudrží účinnost déle než 4 – 12 let a její účinnost navíc klesá (po jednom roce je už jen 86 %). Důležité je, aby byly očkovány těhotné ženy – jejich protilátky pronikají placentou a chrání před onemocněním kojence v prvých dvou měsících života.

Aby se zabránilo masivnímu přenosu infekce, měla by být proočkovanost co nejvyšší. Bohužel se zvyšuje počet vnímavých osob tak, jak klesá účinek očkování a roste počet neočkovaných jedinců.

Doporučené internetové zdroje

https://www.nzip.cz/clanek/36-cerny-kasel-davivy-kasel 

https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/d/davivy-kasel-pertuse/vyskyt-cerneho-kasle-dosahl-sveho-dlouholeteho-maxima-prodelana-nemoc-ani-ockovani-dlouhodobe-neochrani/

 https://vaccination-info.europa.eu/cs/informacni-listy-o-onemocnenich/cerny-kasel

foto: ©autorbyCanva