Jak je to s krevními testy ve skutečnosti a jak nám mohou v našem životě pomoci jsme se zeptali prof. MUDr. Jaroslava Racka, DrSc., vedoucího Ústavu lékařské biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni.

 Mohou krevní testy předpovídat, jakou nemocí onemocníme a kdy umřeme?

Test, který by odhalil, zda za 10 let zemřeme, patří samozřejmě do oblasti pohádek. Ze základních údajů (pohlaví, věk, systolický krevní tlak, sérový cholesterol, kuřáctví) však můžeme například odhadnout tzv. kardiovaskulární riziko, tj. pravděpodobnost v procentech, že pacient zemře na onemocnění srdce a cév během následujících 10 let. Lékařská věda využívá také testování mutace určitých genů, které může v určitých případech odhalit větší sklon k rakovině. Například nositelky určitých genů mají velkou pravděpodobnost, že onemocní rakovinou prsu či vaječníků. Pak se ale musí rozhodnout, co budou dělat, jestli častěji chodit na kontroly nebo podstoupí preventivní operaci. A nastupují i těžce řešitelné etické otázky, že by se o jejich prognóze neměl dozvědět zaměstnavatel či pojišťovna nebo dokonce rodina. Takových testů existuje více, ale otázkou je, proč je postupujete a jak se s výsledkem vyrovnáte. 

Nebylo by lepší chodit na preventivní prohlídky a snažit se život prodloužit?

Rozhodně, protože právě PREVENCE je nejdůležitější. A samozřejmě je důležité vědět, k čemu tato vyšetření vlastně slouží. Kupříkladu, pokud se včas dozvíme, že máme vysokou hladinu LDL cholesterolu (tzv. zlého), máme šanci s tím něco udělat (změnit stravovací režim a skladbu jídelníčku, zvýšit pohyb, naučit se relaxovat apod.) dříve, než se projeví mrtvicí či infarktem.  Mnohá onemocnění např. vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, diabetes mellitus nebolí, ale mají dalekosáhlé dopady na stav našeho zdraví. Když laboratorní testy dokážou odhalit riziko vážného poškození zdraví ještě dříve, než se objeví symptomy nemoci, pak není nad čím váhat. Prevence je snadným a přínosným řešením pro ty, kterým na zdraví záleží. 

K čemu všemu slouží laboratorní testy a jaké jsou používané nejčastěji?

Odhaduje se, že laboratorní vyšetření přinášejí asi 70–80 % informací o pacientovi vedoucí ke stanovení správné diagnózy. Jejich význam neustále roste, jsou zaváděny nové, stále citlivější a specifičtější testy, které se podílejí na stanovení diagnózy a prognózy onemocnění a mohou být úspěšně využity i při určování a sledování léčby. 

Druhů laboratorní testů jsou stovky, započítáme-li vzácné testy, pak tisíce. K nejběžnějším patří vyšetření krevního obrazu (červených a bílých krvinek a krevních destiček), stanovení jaterních enzymů, základních minerálů (sodík, draslík, chloridy, vápník), samozřejmě určení koncentrace glukózy a krevních lipidů (cholesterol a jeho frakce, triacylglyceroly). Dále je to vyšetření koagulační (srážlivosti krve), např. u osob léčených pro trombózu či embolii, bakteriologické vyšetření biologického materiálu, sérologické vyšetření umožňující stanovit přítomnost protilátek a nepřímo tak potvrdit proběhlou infekci. Imunologické laboratoře vyšetřují poruchy imunity. Jsme schopni stanovit velmi nízké koncentrace hormonů a včas odhalit např. onemocnění štítné žlázy, odhalit nedostatek vitaminu (např. vitaminu D), dávkování účinných léků řídíme podle jejich hladin, stanovených v krvi. Laboratorní metody molekulární biologie umožňují odhalit dědičná onemocnění, přítomnost určitého mikrobu či identifikovat jedince podle stop biologického materiálu. Profesionálně a srozumitelně jsou jednotlivé testy zpracované na portálu www.laboratornitesty.cz. Tam si každý může do vyhledávače zadat onemocnění nebo zkratku testu ze žádanky a dozví se veškeré informace. 

Co může dělat pacient, když má zájem o vyšetření, která nejsou součástí prevence?

Pacient má samozřejmě právo požádat svého lékaře o vyšetření, pokud se necítí zdráv. Lékař provede důkladnou anamnézu a zhodnotí, zda jsou krevní testy nutné a případně jaké. Na druhou stranu má pacient i možnost navštívit soukromou laboratoř a za testy si zaplatit. Laboratoře nabízejí nejrůznější balíčky k určení např. rizika kardiovaskulárních onemocnění, alergií, stanovení krevní skupiny, vitaminu D. Pro ženy nabízejí například stanovení hormonu AMH (pravděpodobnost otěhotnění), monitorování léčby osteoporózy, trombofilní mutace atd. Možností pro samoplátce je dnes opravdu mnoho. 

Laboratorní diagnostika udělala za posledních 30 let obrovský pokrok, bez ní se dnešní medicína prakticky neobejde. A jak již bylo řečeno, může nám pomoci prodloužit si život, a navíc ho prožít relativně ve zdraví. Ale vždy záleží na našem přístupu a dodržování jistých pravidel. Zjednodušeně řečeno, výsledky krevních testů ukážou, jaký je váš aktuální zdravotní stav, případně, jaká rizika vám hrozí. Jak jíte, jak žijete, jaká nemoc vás trápí, jak užíváte léky, jak kvalitní je vaše imunita, skryté choroby ale i přítomnost nejběžněji užívaných drog atd. Můžete tedy lékaři tvrdit, že nekouříte, poctivě berete své léky a zdravě se stravujete, ale krevní testy spolehlivě ukážou, zda je všechno pravda.

Rozhovor byl připraven v rámci podpory zdravotní gramotnosti v ČR.