Od ledna 2024 startuje nový preventivní program, který má za cíl včasný záchyt karcinomu prostaty ve stadiu, kdy je vysoká pravděpodobnost úplného vyléčení. Alarmující je, že v roce 2020 mělo více než 20 % nově diagnostikovaných pacientů rakovinu ve vysokém stadiu onemocnění. Tito muži přišli na vyšetření bohužel pozdě. Včasná diagnostika této nemoci v bezpříznakové fázi je pro záchranu zdraví zcela zásadní.

 

Rakovina prostaty je po kožních nádorech (kromě melanomů) nejčastějším zhoubným nádorem mužů. Ročně onemocní tímto nádorem okolo 8 000 mužů a umírá přibližně 1 500 mužů.

 

Koho se preventivní program týká

Screening se bude týkat mužů ve věku 50–69 let (+364 dní), bez anamnézy karcinomu prostaty a bez podezření na karcinom prostaty. Velikost populace ČR v dané věkové kategorii je dle dat ČSÚ více než 1,3 mil. mužů a modelový odhad počtu účastnících se mužů během prvního roku programu činí více než 300 tisíc mužů.

 

Jak bude vyšetření probíhat

Nejdříve lékař odebere krev, aby zjistil množství prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. PSA byl vyvinutý jako nádorový marker pro screening a sledování rakoviny prostaty. Podle pokynů MZ ČR v případě, že je hodnota PSA do 1,0 µg/l, přichází muž ke kontrolnímu odběru za 4 roky. V případě, že je hodnota PSA 1,0–2,99 µg/l, kontrolní odběr by měl být proveden za 2 roky. Pokud je hodnota PSA 3,0 µg/l a více, je muž předán do péče urologa. Podle výsledku pak urolog provede základní urologické vyšetření, vyšetření přes konečník, sonografické vyšetření ledvin, močového měchýře a prostaty a případně odešle pacienta na magnetickou rezonanci a biopsii prostaty. Definitivní diagnózu lze určit až na základě histologického vyšetření odebraného vzorku z prostaty.

 

„Magnetická rezonance hraje zásadní roli v novém Programu časného záchytu karcinomu prostaty. Její přesnost a schopnost detailně zobrazit prostatu nám umožňují lépe rozlišit, u kterých pacientů je biopsie opravdu nezbytná. Tímto způsobem zvyšujeme efektivitu diagnostiky a snižujeme zbytečný stres a rizika spojená s invazivními zákroky,“ vysvětluje Jiří Ferda z Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň.

„Úlohou praktických lékařů je oslovení mužů do programu na základě jejich souhlasu a splněním věkových kritérií 50–69 let,“ konstatuje Petr Šubrt, člen předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR. „Naším úkolem bude muže edukovat a vysvětlit jim význam včasného odhalení rakoviny prostaty,“ dodává. Výhodou je, že nyní bude odběr PSA doporučován celoplošně, zatímco doposud vyšetření navrhl lékař, nebo o něj požádal pacient sám. Díky novému screeningu mohou být preventivně vyšetřeni i muži, kteří do teď kritéria na vyšetření nesplňovali.

 

PSA

PSA je protein primárně vytvářený buňkami prostaty, malé žlázy, která se nachází okolo mužského močovodu a vytváří tekutinu, která se podílí na vytvoření ejakulátu. Většina PSA, který prostata vytvoří, se uvolňuje do této tekutiny, ale malé množství se uvolňuje také do krve.

 

Pokud je rakovina prostaty včas odhalena i vhodně léčena, je prognóza ve většině případů velmi dobrá. Základní vyšetření krve na stanovení PSA je jednoduché a dostupné u praktických lékařů, kteří jsou k dispozici většinou v místě bydliště. Rektální vyšetření považuje mnoho mužů za nekomfortní a o prevenci pomocí tohoto krevního testu mnoho z nich vůbec neví. Proto je v ČR tak velký výskyt pokročilých forem nádorů rakoviny prostaty, které jsou nevyléčitelné. Zavedení plošného screeningu a díky tomu i větší informovanosti o testu PSA zvýší účast mužů na prevenci a pomůže zachránit jejich zdraví. Stěžejní jsou kvalitní informace, které pomohou mužům udělat správné rozhodnutí.

 

Zdroje informací:

https://www.mzcr.cz/populacni-pilotni-program-casneho-zachytu-karcinomu-prostaty/ 

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/program-casneho-zachytu-nadoru-prostaty-nova-era-v-peci-o-muzske-zdravi/

https://www.svod.cz/

https://www.labtestsonline.cz/psa.html

foto: ©autorbyCanva