Vyšetření je využíváno především k včasné diagnostice těhotenské intrahepatální cholestázy.

Je požadováno v případě, že má žena příznaky nebo stavy, které naznačují možnou těhotenskou cholestázu, především svědivku v druhém či třetím trimestru těhotenství. Vyšetření by měl v tomto případě indikovat gynekolog.

Požadovaný druh vzorku: vzorek krve odebraný ze žíly na paži.

Konjugované žlučové kyseliny prochází placentární bariérou a působí toxicky na plod. Jedná se o onemocnění nejasné etiologie, které může ohrozit plod aspirací mekonia (předčasně uvolněná stolice novorozence do plodové vody), předčasným porodem, syndromem dechové tísně či arytmií. Předpokládá se souvislost s působením estrogenů a metabolitů progesteronu na jaterní buňku u geneticky predisponovaných osob. Častější výskyt je u vícečetného těhotenství (vyšší hladina hormonů). Ustupuje krátce po porodu, kdy se hladiny hormonů vracejí k normě.  

Cílem vyšetření je včas diagnostikovat a léčit těhotenskou cholestázu v druhém a třetím trimestru gravidity, kdy se žlučové kyseliny hromadí v krvi matky a mohou se přes placentu dostat do krevního oběhu plodu a ten poškodit. Včasné rozpoznání tohoto stavu umožní jeho léčbu a zabrání tak možnému poškození plodu.

Co je vyšetřováno?

Vyšetřuje se koncentrace žlučových kyselin v krevním séru (krevní plazmě).  Hodnota se obvykle udává v µmol/l. Podrobný popis vyšetření najdete na https://www.labtestsonline.cz/zlucovekyseliny.html

foto: ©autorbyCanva