V rámci Evropského plánu boje proti rakovině (EU Cancer Beating plan) představila v září Evropská komise nová doporučení k posílení prevence prostřednictvím včasného screeningu rakoviny. Tato doporučení vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků a nahrazují doporučení z roku 2003. Dokument byl schválen 9. 12., kdy se konalo zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) pod vedením českého předsednictví.

V roce 2020 byla rakovina diagnostikována přibližně u 2,7 milionu lidí žijících v EU a v důsledku této nemoci přišlo o život více než 1,3 milionu lidí. „Včasné odhalení zachraňuje životy a zlepšuje kvalitu života. Od přijetí současných doporučení EU uplynulo téměř 20 let a za těchto 20 let udělala medicína neuvěřitelný pokrok. Proto je třeba změna,“ řekla v proslovu na zasedání EPSCO komisařka Stella Kyriakides. V dokumentu je navrhována širší škála screeningových testů a rozšíření screeningových programů na další cílové skupiny a další typy rakoviny.

Konkrétně se změny týkají screeningu rakoviny prsu, děložního čípku a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Rovněž rozšiřují plošný organizovaný onkologický screening tak, aby zahrnoval rakovinu plic, prostaty a za určitých podmínek i rakovinu žaludku. K úpravě programů screeningu rakoviny by mělo ve členských státech dojít nejpozději do konce čtvrtého roku od data přijetí tohoto doporučení.

Rakovina prsu

V současné době je doporučována mamografie ženám ve věku 50 až 69 let, přičemž nově by měla být v EU dolní věková hranice 45 let a horní 74 let. V České republice má od 45. roku každá žena co dva roky nárok na preventivní vyšetření prsů v rámci mamografického screeningu. Je třeba zvážit použití zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), pokud je to z lékařského hlediska vhodné.

Rakovina děložního čípku

Evropská komise doporučuje, aby se testování na lidský papilomavirus (HPV) provádělo u žen ve věku od 30 do 65 let každých 5 a více let s cílem odhalit rakovinu děložního čípku, a to s přihlédnutím ke stavu očkování proti HPV. Testování na lidský papilomavirus (HPV) pouze za použití klinicky validovaných testů jako preferovaných. Ke zvážení dává také možnost nabízet soupravy, které ženám umožní odebrat si vlastní vzorek, zejména ženám nereagujícím na pozvánky na screening.

V České republice má nyní každá žena od 15 let nárok na preventivní gynekologickou prohlídku, jejíž součástí je i screening rakoviny děložního hrdla cytologickým Pap stěrem. Od roku 2021 je zařazeno do stávajícího screeningu testování na přítomnost HPV pro ženy ve věku 35 let a 45 let jako standardní součást preventivní gynekologické prohlídky.

Kolorektální karcinom

Evropský plán vyzývá rovněž k provádění triážových testů na rakovinu tlustého střeva a konečníku u osob ve věku 50 až 74 let prostřednictvím fekálního imunochemického testování s cílem určit možné odeslání osoby k následné kolonoskopii/endoskopii. Screening funguje v České republice od roku 2009 a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění u lidí nad 50 let, což odpovídá doporučení.

Rakovina plic

Program screeningu by měl zahrnovat přístupy primární a sekundární prevence. Zvláštní pozornost by měla být věnována identifikaci a zaměření se na vysoce rizikové silné kuřáky a bývalé kuřáky. Výzvou bude právě identifikace cílové skupiny, protože neexistují žádné systematické údaje (dokumentace) o kouření.

V České republice byl program prevence spuštěn 1. ledna 2021. Praktičtí lékaři lidem mezi 55 až 75 lety, kteří kouří více než 20 cigaret denně, doporučují preventivní vyšetření plic. Nový návrh EU doporučuje screening u současných těžkých a bývalých kuřáků ve věku 50 až 75 let.