Při příležitosti 10. výročí spuštění webového portálu LabTestsOnline.cz převzal záštitu nad tímto projektem ministr zdravotnictví České republiky Mgr.et Mgr. Adam Vojtěch, MHA. Ve svém dopise zaslaném předsedovi rady Lab Tests Online prof. MUDr. Jaroslavovi Rackovi, DrSc. sdělil: „Děkuji za Váš dopis a poskytnuté informace o projektu Lab Tests Online, který vznikl za podpory České společnosti klinické biochemie a dalších odborných společností s cílem zvyšovat zdravotní gramotnost v České republice. Projekt považuji za přínosný a velmi mě zaujal, proto si Vám dovoluji sdělit, že je mi ctí převzít osobní záštitu nad tímto projektem.“

LabTestsOnline.cz je nekomerční webový portál zaměřený na laboratorní diagnostiku s cílem poskytnout široké veřejnosti odborně garantované informace z této oblasti.