Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek převzal záštitu nad projektem LAB TESTS ONLINE. Vážíme si této čestné pocty, která upozorňuje na význam a přínos LAB TESTS ONLINE nejen pro pacienty, ale i zdravé lidi, kteří se aktivně zajímají o své zdraví. Zároveň toto vyjádření morální podpory našemu projektu vnímáme jako ocenění za 15 let práce, kterou všichni zúčastnění věnují vzdělávání v oblasti laboratorní diagnostiky.